Go to the English version of the site

 

Начало

За нас

Обслужване на клиенти

Въпроси и отговори

Екология и общество

Архив на новините

Работа в Софийска вода

  > Свободни позиции

  > Стажантска програма


Контакти

Връзки

карта на сайта

 


 

ПРЕДИЗВИКАЙ БЪДЕЩЕТО!

Лятна стажантска програма
2007 г.

 

Стажантската програма на “Софийска вода” се провежда през лятото от 2002 година насам и дава възможност на студенти и млади специалисти да натрупат практически опит в различни отдели на фирмата. До момента в нея са взели участие над 1 4 0 студенти с разнообразни профили на обучение и специалности. Част от тях избраха да продължат кариерата си в “Софийска вода”.

 

Предимства за стажантите

 • Практически опит и приложение на усвоените теоретични знания;
 • Работа в съвременна бизнес среда с динамичен екип;
 • Запознаване с дейността на организацията, нейната фирмена култура, процедури, политики и практики.

 

Предимства за “Софийска вода”

 • Възможност за идентифициране на потенциални нови служители;
 • Генериране на нови идеи и прилагане на неконвенционални решения;
 • Активните и инициативни млади хора допринасят за развитието на бизнеса и климата във фирмата

 

Кой може да участва?

   • студенти, минимум 3 година в курс на обучение за бакалавърска и магистърска степен;
   • наскоро дипломирани млади специалисти

 

Как се кандидатства?

Чрез подаване на подробна академична и професионална автобиография. Необходимите документи се изпращат до дирекция “Човешки ресурси” на “Софийска вода”.

e-mail: recruitment@sofiyskavoda.bg, тел. 812 24 91.

 

Каква е продължителността на стажа?

Продължителността на стажовете е различна в зависимост от задълженията, предвидени в различните отдели на фирмата, но не е по-малко от 3 седмици и не може да надвишава 3 месеца.

Летните стажове са платени, което е допълнителен мотивиращ фактор за студентите и отразява ангажимента на “Софийска вода” към програмата, както и високите очаквания към работата на стажантите.

 

Какви стажанти търсим?

 

   • Енергични и инициативни, с умения за общуване и работа в екип;
   • Владеещи английски език и с висока компютърна грамотност;
   • Мотивирани за работа в динамична среда;
   • Търсещи предизвикателства и нестандартни решения за тях;

 

 


 

 

 

© 2002 Софийска вода АД

Design:ilyan.com | Programming: Orion