Проф.дхн д-р Владимир Кожухаров

София, Бул.Климент Охридски 8, 1756.
Катедра "Технология на Силикатите"при ХТМУ-София
www.uctm.edu. Тел: +356 2 6254 652; Факс:+ 359 2 68 54 88
Ел.поща: viko@uctm.edu

Научни изследователи


                Доцент Д-р Лиляна Павлова

София, Бул.Климент Охридски 8, 1756.
Катедра "Технология на Силикатите"при ХТМУ-София
www.uctm.edu. Тел: +356 2 6254 243; Факс:+ 359 2 68 54 88
Ел.поща: pavlova@uctm.eduДоцент Д-р Мария Мачкова

София, Бул.Климент Охридски 8, 1756.
Катедра "Физикохимия"при ХТМУ-София
www.uctm.edu.Тел:+356 2 6254 639;  Факс: 00359 2 685 488
Ел.поща:mmachkova@abv.bg

Доцент Д-р Александрина Цветанова

София, Бул.Климент Охридски 8, 1756.
Катедра "Физикохимия"при ХТМУ-София
www.uctm.edu.Тел:+356 2 6254 639;  Факс: 00359 2 685 488
Ел.поща: azwetanova@abv.bg


Докторанти


Инж. химик Николай  Велинов

София, Бул.Климент Охридски 8, 1756.
Катедра "Технология на Силикатите"при ХТМУ-София
www.uctm.edu. Тел:+356 2 6254 408; 
Ел.поща:nikivelinov@abv.bg

Инж. химик Габриела Цанева

София, Бул.Климент Охридски 8, 1756.
Катедра "Технология на Силикатите"при ХТМУ-София
www.uctm.edu. Тел:+356 2 9689018;
Ел.поща: gabi_tzan@dir.bg

Инж. химик Яна  Цветкова

София, Бул.Климент Охридски 8, 1756.
Катедра "Технология на Силикатите"при ХТМУ-София
www.uctm.edu. Тел:+359 2 968 90 17 и +359 2 816 33 75
Ел.поща:yana_val@abv.bg

Инж.химик Стефан Кожухаров

София, Бул.Климент Охридски 8, 1756.
Катедра "Технология на Силикатите"при ХТМУ-София
www.uctm.edu. Тел:+356 2 9689018;
Ел.поща: stefko1980@yahoo.com

Инж.химик Тодор Герганов

София, Бул.Климент Охридски 8, 1756.
Катедра "Технология на Силикатите"при ХТМУ-София
www.uctm.edu. Тел:+356 2 9689018;
Ел.поща: t_gerganov@abv.bg

Консултантски екип и поддръжка
Проф. Иван Ненов

София, Бул.Климент Охридски 8, 1756.
Катедра "Електрохимия и защита от корозия"при ХТМУ-София
www.uctm.edu. Тел: +359 2 6254206;
Ел.поща:

Доц. Мария Балова

София, Бул.Климент Охридски 8, 1756.
Катедра "Електрохимия и защита от корозия"при ХТМУ-София
www.uctm.edu. Тел: +359 2 6254206;
Ел.поща: savinab.@uctm.edu

Д-р Инж. Сергей Григоров

Тел: +356 2 979-24-13
  Д-р Инж.Надежда Бръшкова

София, Бул.Климент Охридски 8, 1756.
Катедра "Технология на Силикатите"при ХТМУ-София
www.uctm.edu. Тел:+356 2 6254 408; 
Ел.поща:brashkova@uctm.edu
Инж. химик Д-р Мария Иванова

София, Бул.Климент Охридски 8, 1756.
Катедра "Технология на Силикатите"при ХТМУ-София
www.uctm.edu. Тел:+356 2 81 63 375; Факс:+359/2/86 85 488
Ел.поща:m_encheva@abv.bg


Инж. химик Андрей Христов

София, Бул.Климент Охридски 8, 1756.
Катедра "Технология на Силикатите"при ХТМУ-София
www.uctm.edu. Тел:+356 29689018;
Ел.поща:angihristov@yahoo.com

 
 
 
Начало®Мисия®Екип®Образование®Научна дейност®Приложения®Галерия®Контакт®Връзки®Карта