Колективът на Лаборатория за Изследване на Нови Материали "LAMAR" се състои от 16 изследователи и сътрудници. Всеки от тях работи едновременно в няколоко направления.
Ръководител
Проф.Дхн.инж. Владимир Кожухаров
Научни изследователи

Изсдледователските дейности в Лаборатория ЛАМАР се осъществяват от екип от висококвалифицирани специалисти, които работят върху създаването на теоритични модели за обяснения на структурата и свойствата на изследваните материали, и съответствията между тях. Важен аспект в тяхната дейност е изследването на влиянието на различни условия и методи на синтез върху свойствата на получаваните материали, както и определянето на съставите, методите и условията за получаване на материали с предварително заложени комбинации от свойства.
Доц.Д-р Лиляна Павлова                        Доц.Д-р Мария Мачкова                       Доц.Д-р Александрина Цветанова
Докторанти

Едно от най-важните направления на дейностите на екипа на лаборатория LAMAR е  обучението на млади и перспективни специалисти, по време на изработването на техните дисертации, както и представянето на резултатите от техните изследвания на различни международи конференции и др.Всички млади специалисти работят върху задачи, тясно свързани международната дейност на Лабораторията.
Инж. химик Стефан Кожухаров
Инж. химик Тодор Герганов                            Инж. химик Яна Цветкова
Консултантски екип и поддръжка

  За провеждането на експериментите, свързано с изпълнението на задачите на Лабораторията  е на лице цял екип от експерти и съветници по инженерно-техническата работа. Тяхната основна задача е техническата реализация на експерименталната работа на Лабораторията.  Този екип е пряко отговорен за комплектоването на техническата апаратура и поддръжката на приборите за изследване и анализ. За това, всички представители на този екип имат широки технически познания и опит в областта на инженерно-техническите науки.
Доц.Д-р Иван Ненов                                                                       Гл.Ас. Д-р Савина Балова
      Д-р инж. Сергей Григоров                                                                   Д-р Надежда Бръшкова
Инж. химик Андрей Христов                                                             Инж. химик Габриела Цанева
                Инж. химик  Мария Иванова                                                              Инж. химик Николай, Велинов               
 
 
 
Начало®Мисия®Екип®Образование®Научна дейност®Приложения®Галерия®Контакт®Връзки®Карта