Проф. д-р Йорданка Иванова

 

 

 

 

 

 

 Лични данни

 

 

Дата на раждане  

17.09 1945г

Национална принадлежност  

българка

Служебен адрес  

 

гр. София, бул “Кл. Охридски” 8,  сграда А, стая 317,

кат. “Технология на силикатите” тел. (++359 2) 81 63 368

 Професионални данни

 

 

Образование и научни степени  

1968 - Висше, СУ “Кл. Охридски”

 

1974 - доктор

 

1986 - ст. н. с. II ст.

 

1994 - доцент

 

2009 - професор

 

 

Чужди езици  

френски, руски

 

 

Професионален опит  

Химик в ХТМУ

 

Научен сътрудник в ХТМУ - III ст.

 

Научен сътрудник в ХТМУ - II ст.

 

Научен сътрудник в ХТМУ - I ст.

 

Старши научен сътрудник  - II ст.

 

Доцент в катедра “Технология на силикатите”, ХТМУ

 

Професор в катедра “Технология на силикатите”, ХТМУ

 

 

Академична заетост  

2002-2004 - ръководител – катедра “Технология на силикатите”

 

2004 - Зам. декан на факултета по металургия и материалознание

 

 

Лекторски курс  

Фазови равновесия в силикатни системи

 

Физикохимия на силикатите 

 

Материалознание

 

 

Публикации  

За периода 2001 - 2009г. - над 30 публикации в международни списания

 

 

Участие в конференции  

1. Юбилейна конференция с международно участие "50 години ХТМУ", 2003 - 2 доклада

 

2. Пета национална конференция по химия, 2004г - 3 доклада

 

3. Научна конференция "112 години катедра "Неорганична химия" СУ, 2004г. - 1 доклад

 

4. Научна конференция "Приложение на нано-технологиите за пречистване на газове", Истамбул, 2005 г. -1 доклад

 

5. Балканска конференция "Млади учени", Пловдив, 2005г. - 1 доклад

 

 

Докторанти  

2  бр. редовни докторанти

Учебници и учебни помагала  

1 учебно помагало

 

 

Научни интереси  

Фазово равновесие в оксидни системи

 

Зол- гелен синтез на стъкловидни и керамични материали

 

Органо - неорганични хибридни материали

 

Оксикарбидни и оксикарбонитридни гели и стъкла

 

 

Участие в  научно-изследователски проекти

1. Договор N 785, "Млади учени" МОН

 

2. Договор N 10010, финансиран от ХТМУ

 

 

 

 

 

<Преподаватели