Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор ...

Решение обществена поръчка

предмет: 

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група

файлове:

Dokumentacia_UCTM_Elektro_2015_final.rar

дата/час: 

23.04.2015.

 

Пояснения по документация, във връзка със зададен въпрос

предмет: 

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група

файлове:

Poiasnenia_po_dokumentacia.pdf

дата/час: 

30.04.2015.

 

Решение за прекратяване на процедура по ЗОП

предмет: 

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група

файлове:

Reshenie_za_prekratiavane_na_procedura_po_ZOP_Elektro_UCTM_2015.pdf

дата/час: 

29.05.2015.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Прекратена
  • Дата на първо публикуване: Четвъртък, 23 Април 2015