Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща...

Решение обществена поръчка

предмет: 

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група

файлове:

Dokumentacia_UCTM_Elektro_09_06_2015_final.rar

дата/час: 

09.06.2015.

 

Протокол от работа на комисия по оценка на оферти

предмет: 

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група

файлове:

Протокол от работа на комисия по оценка на оферти Електро ХТМУ

дата/час: 

29.07.2015.

 

Уведомително писмо за отваряне на ценови предложения - Електро

предмет: 

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група

файлове:

Уведомително писмо за отваряне на ценови предложения - Електро

дата/час: 

06.08.2015.

 

Протокол 2 от работа на комисия по оценка на оферти по обществена поръчка за Електро на ХТМУ

предмет: 

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група

файлове:

Протокол 2 от работа на комисия по оценка на оферти по обществена поръчка за Електро на ХТМУ

дата/час: 

10.08.2015.

 

Запитване до участник за поясняване на ценовото му предложение

предмет:

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група

файлове:

Zapitvane_do_CHEZ_za_predlovena_cena.pdf

дата/час: 

14.08.2015.

 

Протокол 3 от работа на комисия по оценка на оферти

предмет:

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група

файлове:

Protokol.pdf

дата/час: 

21.08.2015, 16:20

 

Решение на възложителя за избор на изпълнител

предмет:

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група

файлове:

Reshenie.pdf

дата/час: 

21.08.2015, 16:26

 

Договор за доставка на електрическа енергия

предмет: 

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група

файлове:

Договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ с "МОСТ Енерджи" АД 2015г.

дата/час: 

10.09.2015, 17:00

 

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП.

Договор от 09.09.2015г. между ХТМУ – гр. София като Възложител и „Мост Енерджи” АД кат Изпълнител за „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група” за срок от 12 месеца.

Срок на договора: до 09.09.2016 г.

Цена за доставка на един MWh нетна активна ел. енергия за средно и ниско напрежение е: 76.65 лв. без ДДС.

Извършени плащания по договора за периода 01.10.2015 г. – 31.10.2015 г.

Дата на извършване на плащането

Платежен документ и дата на издаване

Основание за извършване на плащането

Платена сума, лева без ДДС

ДДС, лева

Платена сума, лева с ДДС

12.11.2015г.

(наредено от ХТМУ - ЦУ).

Фактура № 4192 / 31.10.2015

Чл. 3 от договор №44/09.09.2015г. срещу представена фактура

9 346,22

1 869,24

11 215,46

11.11.2015г.

(наредено от ХТМУ - СО).

Фактура № 4192 / 31.10.2015

Чл. 3 от договор №44/09.09.2015г. срещу представена фактура

14 781,17

2 956,24

17 737,41

 

Извършени плащания по договора за периода 01.11.2015 г. – 30.11.2015 г.

Дата на извършване на плащането

Платежен документ и дата на издаване

Основание за извършване на плащането

Платена сума, лева без ДДС

ДДС, лева

Платена сума, лева с ДДС

11.12.2016г.

(наредено от ХТМУ - СО).

Фактура № 4665 / 30.11.2015

Чл. 3 от договор №44/09.09.2015г. срещу представена фактура

12 752,35

2 550,47

15 302,82

15.12.2016г.

(наредено от ХТМУ - ЦУ).

Фактура № 4665 / 30.11.2015

Чл. 3 от договор №44/09.09.2015г. срещу представена фактура

9 555,58

1 911,12

11 466,70

 

Извършени плащания по договора за периода 01.12.2015 г. – 31.12.2015 г.

Дата на извършване на плащането

Платежен документ и дата на издаване

Основание за извършване на плащането

Платена сума, лева без ДДС

ДДС, лева

Платена сума, лева с ДДС

08.01.2016г.

(наредено от ХТМУ - СО).

Фактура № 4970 / 31.12.2015

Чл. 3 от договор №44/09.09.2015г. срещу представена фактура

13 799,74

2 759,95

16 559,69

11.01.2016г.

(наредено от ХТМУ - ЦУ).

Фактура № 4970 / 31.12.2015

Чл. 3 от договор №44/09.09.2015г. срещу представена фактура

10 047,56

2 009,51

12 057,07

 

Извършени плащания по договора за периода 01.01.2016 г. – 31.01.2016 г.

Дата на извършване на плащането

Платежен документ и дата на издаване

Основание за извършване на плащането

Платена сума, лева без ДДС

ДДС, лева

Платена сума, лева с ДДС

10.02.2016г.

(наредено от ХТМУ - СО).

Фактура № 5322 / 31.01.2016

Чл. 3 от договор №44/09.09.2015г. срещу представена фактура

17 089,42

3 417,88

20 507,30

 

12.02.2016г.

(наредено от ХТМУ - ЦУ).

Фактура № 5322 / 31.01.2016

Чл. 3 от договор №44/09.09.2015г. срещу представена фактура

12 061,63

2 412,32

14 473,95

 

Извършени плащания по договора за периода 01.02.2016 г. – 29.02.2016 г.

Дата на извършване на плащането

Платежен документ и дата на издаване

Основание за извършване на плащането

Платена сума, лева без ДДС

ДДС, левa

Платена сума, лева с ДДС

11.03.2016г.

(наредено от ХТМУ - СО).

Фактура № 6108/ 29.02.2016

Чл. 3 от договор №44/09.09.2015г. срещу представена фактура

12 115,02

2 423,00

14 538,02

14.03.2016г.

(наредено от ХТМУ - ЦУ).

Фактура № 6108/ 29.02.2016

Чл. 3 от договор №44/09.09.2015г. срещу представена фактура

10 256,23

2 051,25

12 307,48

 

Извършени плащания по договора за периода 01.03.2016 г. – 31.03.2016 г.

Дата на извършване на плащането

Платежен документ и дата на издаване

Основание за извършване на плащането

Платена сума, лева без ДДС

ДДС, лева

Платена сума, лева с ДДС

11.04.2016г.

 

(наредено от ХТМУ - СО).

Фактура № 6559/ 31.03.2016

Чл. 3 от договор №44/09.09.2015г. срещу представена фактура

12 668,62

2 533,72

15 202,34

12.04.2016г.

 

(наредено от ХТМУ - ЦУ).

Фактура № 6559/ 31.03.2016

Чл. 3 от договор №44/09.09.2015г. срещу представена фактура

8 998,65

1 799,73

10 798,38

 

Извършени плащания по договора за периода 01.04.2016 г. – 30.04.2016 г.

Дата на извършване на плащането

Платежен документ и дата на издаване

Основание за извършване на плащането

 

Платена сума, лева без ДДС

ДДС, лева

Платена сума, лева с ДДС

10.05.2016г.

(наредено от ХТМУ - СО).

Фактура № 7128/ 30.04.2016

Чл. 3 от договор №44/09.09.2015г. срещу представена фактура

 

10 592,29

 

2 118,46

12 710,75

17.05.2016г.

(наредено от ХТМУ - СО).

Фактура № 7128/ 30.04.2016

Чл. 3 от договор №44/09.09.2015г. срещу представена фактура

 

7 240,28

 

1 448,06

8 688,34

 

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Вторник, 09 Юни 2015