“Абонаментна доставка през 2016 г. на чуждоезични периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София.”

Публична покана

предмет: 

Абонаментна доставка през 2016 г. на чуждоезични периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София.”

файлове: Документи за кандидатстване (стандартен rar-архив).
дата/час: 

12.12.2015, 15:00.

 

Протокол от заседание на комисия

предмет: 

Абонаментна доставка през 2016 г. на чуждоезични периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София.”

файлове: Протокол от заседание на комсисия
дата/час: 

23.12.2015, 16:26.

 

Договор между "ХТМУ" и "АБАНОС" ООД

предмет: 

Абонаментна доставка през 2016 г. на чуждоезични периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София.”

файлове: Договор между "ХТМУ" и "АБАНОС" ООД - Доставка на чуждоезични издания.
дата/час: 

06.01.2016, 16:38.

 

Договор между ХТМУ и Scientific Knowledge Services AG

предмет: 

Абонаментна доставка през 2016 г. на чуждоезични периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София.”

файлове:

Договор между ХТМУ и Scientific Knowledge Services AG

дата/час: 

21.01.2016, 16:18.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Събота, 12 Декември 2015