Национална среща за изследователска мрежа за изследването на нови лекарствени молекули

На 30 юни 2021 г. от 9 часа в зала „Асен Златаров“ на Химикотехнологичния и металургичен университет се проведе национална среща за изследователска мрежа за изследването на нови лекарствени молекули във връзка с Национална програма „Европейски научни мрежи“ DRUG-MOLECULE.

В срещата взеха участие изследователи от няколко български висши училища и институти към Българска академия на науките. Бяха представени 16 доклада, паралелно присъствено и в жива връзка от разстояние. В постерната сесия бяха показани 5 онлайн постера и 15 печатни постера.

Участниците в срещата успяха да се запознаят с различните изследователски групи, които работят в областта на лекарствените молекули и техните научните разработки и постижения.

Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/folders/1_LF4qQrvF-RcC1dad01sjZLCnrUSbT_7?usp=sharing