Изключително успешна Първа национална конференция ИТА 2022

На 26 и 27 април 2022 г. в ХТМУ се проведе Първата национална конференция за ученици, студенти и докторанти „Информационни технологии и автоматика“ 2022 с международно участие, организирана от катедра „Автоматизация на производството“. Конференцията се проведе с партньорството на Регионално управление на образованието (РУО) – София град, Деканат за продължаващо и дистанционно обучение при ХТМУ,Регионален център за дигитални решения и иновации Национална компания индустриални зони (НКИЗ) ЕАД и Български информационен център за киберсигурност (БИЦК).

Конференцията бе открита от Ректора на ХТМУ проф. Сеня Терзиева. Приветствие към участниците отправиха д-р Ваня Кастрева – Началник на РУО – София град, г-жа Добринка Вичева – Председател на Съвета на директорите на НИКЗ и г-н Димитър Кралев, част от екипа на БИЦК.

През първия ден участниците в конференцията имаха възможността да посетят лабораториите по Индустриална безопасност и Горива, а през втория ден бяха организирани групови посещения на лабораториите на катедра „Автоматизация на производството“.

В рамките на конференцията бяха наградени 20 научни екипа. Част от наградите бяха осигурени от партньорите от НКИЗ и БИЦК.

В конференцията взеха участие 109 участници от 12 области в България. Най-малкият участник беше четвъртокласничката Александра Андонова от гр. Дупница. Бяха представени 33 доклади и 20 научни постерни доклади.

Най-добрите доклади бяха публикувани в специално издаден сборник на конференцията. https://drive.google.com/file/d/1vOSezmSxRoW3rxsOaJdZMCa9ZFhMOUrP/view

 

Снимки от събитието:

https://drive.google.com/drive/folders/16cxZl_XVkw2ZwWC73PtliSksyhKgRHzL?usp=sharing