ХТМУ триумфира в Рейтинговата система на висшите училища в България

ХТМУ отново триумфира с три първи места в Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 година


На 02.12.2021 г. в Министерството на образованието и науката бе представено 11-то издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 година.

Химикотехнологичният и металургичен университет отново заема призови места в шест от шест професионални направления, в които обучава студенти - държавна поръчка!

 

ПЪРВО МЯСТО в професионалните направления:

  • Материали и материалознание

  • Металургия

  • Химични технологии

ВТОРО МЯСТО:

  • Биотехнологии

  • Електротехника, електроника и автоматика

  • Общо инженерство


ХТМУ се нарежда на четвърто място по брой първи места в класацията – три, след нас са: Американският, Аграрният в Пловдив и Тракийският университет с по две първи места. Други 12 висши училища оглавяват по една класация.


Университетът има значение!

https://www.mon.bg/bg/news/4534…