Признание за учените от ХТМУ

Изследователи от ХТМУ начело с проф. д-р Светослав Ненов, ръководител на катедра "Математика",  получиха признание от "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД за съвместно разработените математични модели, прилагани в процеса на селекция на подходящи алтернативни типове нефт, преработвани от компанията.
Практическото приложение на моделите за математично моделиране, разработени от нашите учени и екип от дружеството, е допринесло за реализиране на положителен икономически ефект за "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД в размер на 20 милиона лева.

Информация за проведените изследвания: тук