ХТМУ и Bosch. IO ще развиват дуално обучение

На 05.08.2022 г. ХТМУ бе домакин на среща между представители на Германо-Българската индустриално-търговска камара, Bosch. IO, ръководството на университета и представители на катедрите „Автоматизация на производството“ и „Инженерна химия“.

Фирма Bosch. IO заявява намерение да се развива дуална форма на обучение за специалностите „Автоматика и информационни технологии“, „Инженерна информатика“ и „Химично инженерство“ на немски език. Обсъдени са възможностите при настоящата нормативна база в сферата на висшето образование, гъвкавата организация на учебния процес за бакалавър и магистър, която да позволи на студентите да развиват практически умения и компетентности, работейки по високотехнологични проекти на Bosch. IO.

Катедрите приеха да обсъждат образователните програми със специалисти от фирмата, за да адаптират учебното съдържание към най-съвременните стандарти в сферата на информационните технологии, както и да се търсят преки пътища за въвеждане на последните технологични решения в учебния процес като теоретична и практическа подготовка.