КЦМ дари високотехнологична апаратура на ХТМУ

На 14.12.2021 г. Химикотехнологичният и металургичен университет получи дарение от КЦМ 2000 Груп . Компанията дари на университета мултифункционален калибратор Fluke и калибрационен манометър Fluke. Апаратурата бе дарена лично от инж. Румен Цонев, главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 Груп и приета от Ректора на ХТМУ проф. Сеня Терзиева.

Дареното оборудване ще допринесе за подобряване на качеството на обучение на студентите в бакалавърска и магистърска степен. Студентите ще имат възможността да се учат и работят с високотехнологична апаратура. Усвоените практически умения на съвременно оборудване ще допринесат за бърза кариерна реализация на възпитаниците на ХТМУ. Дарението на КЦМ ще подпомогне и научно-изследователската дейност в университета.

Ползотворното сътрудничеството между ХТМУ и КЦМ датира от години и ще продължи и през следващата. Екипите на КЦМ и ХТМУ работят върху организирането на студентски практики, дни на отворените врати, както и други събития, свързващи индустрията и образованието през 2022 година.

ХТМУ изказва благодарност към ръководството на КЦМ 2000 Груп за дареното оборудване.