ХТМУ и ПГТК подписаха споразумение за сътрудничество

На 22 март 2022 г. бе подписано споразумение за сътрудничество между Химикотехнологичния и металургичен университет, представляван от Ректора проф. Сеня Терзиева и Професионалната гимназия по телекомуникации, София, представлявана от директора инж. Радостина Мекова.

Предметът на споразумението е сътрудничество с цел повишаване и подобряване на образователните възможности на учениците, в съответствие с целите и задачите на ХТМУ и ПГТК.