Договор за дарение с Фесто Производство ЕООД

За първи път студентите на ХТМУ ще имат възможност да се обучават на истинска шприц машина благодарение на Фесто

На 23.11.2021 г. бе подписан договор за дарение между Химикотехнологичен и металургичен университет и Фесто Производство ЕООД. Компанията дари на катедра „Полимерно инженерство“ шприц-машина Arburg и периферни устройства - сушилен агрегат „Arburg“ и термостат „Regloplas. Договорът бе подписан от Ректора на ХТМУ проф. Сеня Терзиева, а дарението прието от ръководителя на катедрата доц. Петър Велев.

Дареното оборудване ще допринесе за подобряване качеството на обучение на студентите в бакалавърска и магистърска степен по преработване и рециклиране на пластмаси, полимерни и биополимерни композитни материали и методи за анализ и изпитване на полимери. Усвоените практически умения на съвременно оборудване ще допринесат за бърза кариерна реализация на възпитаниците на катедрата.

Дарението на Фесто Производство ЕООД ще подпомогне и научно-изследователската дейност в катедра „Полимерно инженерство“ в разработването на полимерни композитни материали и оптимизирането на технологичен режим за тяхното производство чрез леене под налягане.

Ползотворното сътрудничеството между ХТМУ и Фесто ще продължи и през следващата година като се планира организирането на студентски практики, Дни на отворените врати във Фесто за студентите на ХТМУ, както и други събития, свързващи бизнеса и образованието.

ХТМУ изказва благодарност към екипа Фесто за дареното оборудване и професионалното отношение.