Възстановяване на студентски права

За студенти ОКС „бакалавър“

Незавършили семестриално: от 14.06 -15.09.2021г.

                                    Семестриално завършили

          подаване на документи           защита на дипломна работа

          до 14.05.2021г.                                  24.07.-30.07.2021г.

          до 30.06.2021г.                                  27.09.- 01.10.2021г.

          до 03.09.2021                                     01.11.-12.11.2021г.

За всички студенти ОКС „магистър“

Незавършили семестриално: от 14.06 -15.09.2021г.

                                       Семестриално завършили

            подаване на документи                 защита на дипломна работа

            до 14.05.2021г.                                          27.09.- 01.10.2021г.

            до 30.06.2021                                            01.11.- 12.11.2021г.

Такси за възстановяване на студенстски права

Незавършилите семестриално:
  • отстранените до 5 години включително - 50 лв. + семестриална такса за съответния учебен курс;
  • отстранените над 5 години, но не повече от 10 години - 100 лв. + семестриална такса за съответния учебен курс;
Завършилите семестриално:
  • отстранените до 5 години включително - 50 лв. + семестриална такса за новоприети студенти за академична година;
  • отстранените над 5 години, но не повече от 10 години - 100 лв.+ семестриална такса за новоприети студенти за академична година;

Таксите са на основание заповед №Р-ФХ-95/27042021г