Възстановяване на студентски права

За студенти ОКС „бакалавър“

Незавършили семестриално: от 13.06 -16.09.2022г.

                                    Семестриално завършили

(Изработване на дипломна работа съгласно учебни планове- 8 седмици)

          подаване на документи           защита на дипломна работа

          до 13.05.2022г.                                  25.07.-30.07.2022г.

          до 30.06.2022г.                                  26.09.- 30.09.2022г.

          до 02.09.2022г.                                   31.10.-11.11.2022г.

За всички студенти ОКС „магистър“

Незавършили семестриално: от 13.06 -16.09.2022г.

                                       Семестриално завършили

(Изработване на дипломна работа съгласно учебни планове- 20 седмици)

            подаване на документи                 защита на дипломна работа

            до 13.05.2022г.                                          26.09.- 30.09.2022г.

            до 30.06.2022г.                                          31.10.- 11.11.2022г.

Такси за възстановяване на студенстски права

Незавършилите семестриално:
  • отстранените до 5 години включително - 100 лв. + семестриална такса за съответния учебен курс;
  • отстранените над 5 години, но не повече от 10 години - 200 лв. + семестриална такса за съответния учебен курс;
Завършилите семестриално:
  • отстранените до 5 години включително - 100 лв. + семестриална такса за новоприети студенти за академична година;
  • отстранените над 5 години, но не повече от 10 години - 200 лв.+ семестриална такса за новоприети студенти за академична година;

Таксите са на основание заповед №Р-ФХ-104/01072022г