Предмет на публичната покана: "Абонаментна доставка на бази данни online през 2015 г. за нуждите на договор BG051PO001-3.3.06-0014: “Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи” ...

Публична покана

предмет:  Предмет на публичната покана: "Абонаментна доставка на бази данни online през 2015 г. за нуждите на договор BG051PO001-3.3.06-0014: “Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи” с бенефициент ХТМУ, гр. София”
файлове: PP_Bazi_danni_BIC_2015.rar (стандартен rar-архив).
дата/час: 

09.12.2014.

 

Решение за възлагане

предмет:  Предмет на публичната покана: "Абонаментна доставка на бази данни online през 2015 г. за нуждите на договор BG051PO001-3.3.06-0014: “Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи” с бенефициент ХТМУ, гр. София”

Финансирането е осигурено от Европейски съюз, Европейски социален фонд по оперативна програма „развитие на човешките ресурси“ проект BG051PO001-3.3.06-0014

файлове: Reshenie_Protokol_PP_bazi_danni.pdf
дата/час: 

23.12.2014.

 

Договор за възлагане

предмет:  Предмет на публичната покана: "Абонаментна доставка на бази данни online през 2015 г. за нуждите на договор BG051PO001-3.3.06-0014: “Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи” с бенефициент ХТМУ, гр. София”
файлове: Договор за възлагане
дата/час: 

12.02.2015.

 

Additional Info

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Tuesday, 09 December 2014