Краткосрочно обучение, в рамките на един семестър

По време на обучението си всеки студент може да придобие допълнителна квалификация, паралелно с основната специалност. В Деканата за продължаващо и дистанционно обучение, в рамките на един семестър, се предлага обучение по:

  • CAD/CAE в индустриалното проектиране
  • Английски език по системата Headway
  • Въведение в CAD/CAE
  • Обектно-ориентирано проектиране с JAVA
  • Проектиране на AutoCAD
  • Консервация и реставрация на хартия и книги
  • Консервация на древна керамика и метали

ДЕКАНАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ:

Телефони: (02) 81-63-118

E-mail: m_miteva@uctm.edu