Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила

 

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА”

ХТМУ - СОФИЯ

 

Акредитирана по БДС EN ISO 17025:2018
Сертификат на ИА БСА № 141 ЛИ от 7.11.2023г. валиден до 29.07.2026 г.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА

ИЗПИТВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ


За повече информация (ТУК)
 

АДРЕС: 1756 София, бул. Кл. Охридски 8, ХТМУ , сгр. А, каб. 308, 348

Лица за контакти:
Ръководител:  
инж. Гергана Икова
тел./факс 02/862 30 66;
GSM +359 888 554568 
е-mail ikova@uctm.edu 


Зам. Ръководител:
инж. Владимир Ганчев
тел. 02/8163 261 тел. 02/8163 268
GSM +359 885 702663
е-mail vkg@uctm.edu


ИЗПИТВАНИЯТА СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО БДС EN ISO И БДС СТАНДАРТИ.