Национална програма "Млади учени и постдокторанти"

Текущ конкурс - класиране

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА "МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ" - Класиране

Протоколи от заседание на Комисия по подбор на кандидати по програма „Млади учени и постдокторанти“: