Национална програма "Млади учени и постдокторанти"

Текущ конкурс
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
обявява конкурс по Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“-МОН
МОДУЛ „МЛАДИ УЧЕНИ“
I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г.


Модул 1 - Млади учени
Модул 2 - Пост-докторанти
                Апликационна форма

Класиране – НП Млади учени и постдокторанти-2 – Етап I