„Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ХТМУ през 2016-2017г.

Обява за обществена поръчка

Предмет:

„Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ХТМУ през 2016-2017г.

файлове:

1. Заповед

2. Документация

дата/час: 

13.07.2016.

 

Протокол

Предмет:

„Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ХТМУ през 2016-2017г.

файлове:

Пртокол

дата/час: 

29.07.2016.

 

Договор

Предмет:

„Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ХТМУ през 2016-2017г.

файлове:

Договор

Ценово предложение

дата/час: 

19.09.2016.

 

Additional Info

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Wednesday, 13 July 2016