Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Ел., ОиВ и други части и консумативи за поддръжака и ремонт на сградите на ХТМУ.

Публична покана

предмет: 

Процедура, възлагана по реда на глава VIII „а” от закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Ел., ОиВ и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ

файлове: 2.rar (стандартен rar-архив).
дата/час: 

06.08.2014/16:30

  Заповед за състава на комисията за получаването, разглеждането и оценяването на офертите

 

Договор с ценова листа и утвърден протокол от работа на комисия за оценка на оферти по публична покана

предмет: 

Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВИК, ЕЛ., ОИВ и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ .- ВЪЗЛОЖЕНА

файлове: Протокол_от_комисия,_Договор_и_Ценово_предложение_Стр_Мат_201.pdf
дата/час: 

10.09.2014.

 

Договор за възлагане

предмет:

Договор за доставка чрез закупуване на строителни материали, ВИК, ЕЛ., ОИВ и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ

файлове:

ET_Nedi_Stroit._Mat._2014.pdf

дата: 10.10.2014 г.
   

 

Additional Info

  • Статус: Оттеглена
  • Дата на първо публикуване: Wednesday, 06 August 2014