Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника

Публична покана

предмет:  „Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника”
файлове: Документи за кандидатстване (стандартен rar-архив).
дата/час: 

03.06.2015.

 Пояснение по публична покана

предмет:  „Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника”
файлове: Пояснение по публична покана
дата/час: 

09.06.2015.

 Продължаване на процедурата

предмет:  „Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника”
файлове: Пояснение по публична покана
дата/час: 

10.06.2015.

Протокол от завършена процедура

предмет:  „Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника”
файлове: Протокол от работа на комисия по оценка на оферти и избор наизпълнител по публична покана за канцеларски материали и хартия на ХТМУ
дата/час: 

18.06.2015.

 Договор за доставка

предмет:  „Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника”
файлове: Договор за доставка между ХТМУ и Офис Консумативи ООД за 2015
дата/час: 

17.09.2015.

 

Additional Info

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Tuesday, 02 June 2015