“Доставка на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2015 - 2016г.”

Публична покана

предмет: 

“Доставка на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2015 - 2016г.”

файлове: Документи за кандидатстване (стандартен rar-архив).
дата/час: 

28.09.2015, 20:15.

 

Уведомление за оттегляне на публичната покана

предмет: 

“Доставка на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2015 - 2016г.”

файлове: Уведомление за оттегляне на публична покана
дата/час: 

02.10.2015, 11:43.

 

Additional Info

  • Статус: Оттеглена
  • Дата на първо публикуване: Monday, 28 September 2015