„Избор на Служба по трудова медицина за комплексно обслужване на работещите в ХТМУ", 2015.

предмет:  Избор на Служба по трудова медицина за комплексно обслужване на работещите в ХТМУ
файлове: Pokana_izvun_ZOP_trudova_medicina.rar (стандартен rar-архив).
дата/час:  09.12.2014.