Метрология, акредитация и сертифициране

Метрология, акредитация и сертифициране е специалист в областта на осигуряване и оценка на качеството на продуктите, както и мониторинг на работните условия на техническите средства (инструменти, оборудване), определяне на правила в стандарти и норми за постигане на икономия на ресурси при запазване на безопасността на производството. Професията е подходяща за тези, които се интересуват от физика и математика

Степен и форма

 • магистър, редовна и задочна форма на обучение

Професионална квалификация

 • инженер

Компетентности

През периода на обучение се набляга на развитието на няколко важни за професията качества:

 • точност и задълбоченост в работата;
 • склонност към техническо творчество, иновации;
 • изобретателност;
 • логическо мислене;
 • аналитично мислене;
 • независимост и оригиналност на мисленето;
 • способност за реална оценка на ситуацията

Практики и международна мобилност

Програмите Еразъм и Еразъм + финансират студентска мобилност с цел обучение и/или практика в чуждестранни университети и предприятия

Дипломиране

След завършването на семестриалното обучение, студентите разработват дипломна работа в продължение на 20 седмици под научното ръководството на преподавател от специалността като се избора тема свързана с реалното производство или научноизследователски проблем.

Реализация

Поради факта, че дипломата по тази специалност дава възможност да се работи във всяка индустрия и научна област където има измервателна апаратура тази специалност е с голямо търсене в български и международните компании като:

 • Центрове по стандартизация, метрология и сертифициране;
 • лаборатории за проверка и калибриране на инструменти и оборудване;
 • лаборатории за изпитване;
 • органи за проверка на стоки;
 • държавни и неправителствени организации за контрол на качеството на продуктите (търговска инспекция, санитарен и епидемиологичен надзор, държавен технически надзор);
 • организации за защита на потребителите;
 • всички организации, които въвеждат нови видове продукти;
 • във всички предприятия от ръководители на качеството и др.

Информация за контакт

Факултет по металургия и материалознание

д-р инж. Тихомир Петров
e-mail: tihomir.petrov@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

 • Метрология
 • Измервания и изпитвания на материали
 • Управление на качеството
 • Метрологично и нормативно осигуряване на измерванията