Доставка на химикали, лабораторни принадлежности и стъклария по обособени позиции за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2014г. - 2

Публична покана

предмет: 

Доставка на химикали, лабораторни принадлежности и стъклария по обособени позиции за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2014г. -2

файлове: 1.rar (стандартен rar-архив).
дата: 

15.08.2014.

  Разяснения по условията на обществената поръчка, 1
Разяснения по условията на обществената поръчка, 2

 

Утвърден протокол за избор на изпълнител

предмет:

Утвърден протокол за избор на изпълнител, от работа на комисия за избор на изпълнител за доставка на химикали и лабораторни принадлежности и стъклария по обособени позиции за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет/ХТМУ/ през 2014 г.

файлове:

Утвърден протокол от работа на комисия.pdf

дата: 18.09.2014 г.

 

Договори за възлагане

предмет:

Договор за възлагане на доставка на химикали и лабораторни принадлежности и стъклария по обособени позиции за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет/ХТМУ/ през 2014 г.

файлове:

ET_VALERUS_Himikali_ob._poz._1_2014.pdf

ET_VALERUS_Himikali_ob._poz._2_2014.pdf

Mantiko_Ob.Poz.2_Himikali_2014.pdf

дата: 10.10.2014 г.

 

Additional Info

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Friday, 15 August 2014