Доставка на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2014 г.

Публична покана

предмет: 

Доставка на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2014 г.

файлове: ДОКУМЕНТИ МЕБЕЛИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ.rar (стандартен rar-архив).
дата/час: 

27.08.2014.

Разяснения по документация на публична покана

предмет: 

Доставка на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2014 г.

файлове: Отговор на запитване по Публична покана Мебели ХТМУ.pdf
дата/час: 

03.09.2014

Утвърден протокол от работа на комисия към ХТМУ за оценка и класиране на оферти по процедура

предмет: 

Доставка на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2014 г.

файлове: Утвърден протокол от работа на комисия мебели.pdf
дата/час: 

03.10.2014

Договор за възлагане

предмет:

Договор за възлагане на доставка на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2014 г.

файлове:

Kooperacia_Panda_Mebeli_2014.pdf

дата: 10.10.2014 г.

 

Additional Info

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Wednesday, 27 August 2014