“Абонаментна доставка през 2016 г. на български, руски и други чуждоезични периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София.”

Публична покана

предмет: 

“Абонаментна доставка през 2016 г. на български, руски и други чуждоезични периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София.

Публичната покана се състои от 4 обособени позиции:

- Обособена позиция № 1: Абонаментна доставка на български периодични издания през 2016 г. за нуждите на БИЦ и Ректората. Обща максимална цена в размер на: 3 750 лв. без ДДС.

- Обособена позиция № 2: Абонаментна доставка на други чуждоезикови периодични издания през 2016г. за нуждите на БИЦ и Ректората. Обща максимална цена в размер на: 17 950 лв. без ДДС.

- Обособена позиция № 3: Абонаментна доставка на руски периодични издания през 2016 г. за нуждите на БИЦ и Ректората. Обща максимална цена в размер на: 6 050 лв. без ДДС.

- Обособена позиция № 4: Абонаментна доставка през 2016г. за база данни onlineTaylor & Francis, включваща Science and Technology Library, за нуждите на Библиотечно- информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София. Обща максимална цена в размер на: 9 200 лв. без ДДС.

файлове: Документи за кандидатстване (стандартен rar-архив).
дата/час: 

27.11.2015, 14:49.

 

Протокол от заседание на комисия

предмет: 

“Абонаментна доставка през 2016 г. на български, руски и други чуждоезични периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София.

 

Публичната покана се състои от 4 обособени позиции:

- Обособена позиция № 1: Абонаментна доставка на български периодични издания през 2016 г. за нуждите на БИЦ и Ректората. Обща максимална цена в размер на: 3 750 лв. без ДДС.

- Обособена позиция № 2: Абонаментна доставка на други чуждоезикови периодични издания през 2016г. за нуждите на БИЦ и Ректората. Обща максимална цена в размер на: 17 950 лв. без ДДС.

- Обособена позиция № 3: Абонаментна доставка на руски периодични издания през 2016 г. за нуждите на БИЦ и Ректората. Обща максимална цена в размер на: 6 050 лв. без ДДС.

- Обособена позиция № 4: Абонаментна доставка през 2016г. за база данни onlineTaylor & Francis, включваща Science and Technology Library, за нуждите на Библиотечно- информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София. Обща максимална цена в размер на: 9 200 лв. без ДДС.

файлове: Протокол 1
дата/час: 

12.12.2015, 12:56.

 

Договори

предмет: 

“Абонаментна доставка през 2016 г. на български, руски и други чуждоезични периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София.

Публичната покана се състои от 4 обособени позиции:

- Обособена позиция № 1: Абонаментна доставка на български периодични издания през 2016 г. за нуждите на БИЦ и Ректората. Обща максимална цена в размер на: 3 750 лв. без ДДС.

- Обособена позиция № 2: Абонаментна доставка на други чуждоезикови периодични издания през 2016г. за нуждите на БИЦ и Ректората. Обща максимална цена в размер на: 17 950 лв. без ДДС.

- Обособена позиция № 3: Абонаментна доставка на руски периодични издания през 2016 г. за нуждите на БИЦ и Ректората. Обща максимална цена в размер на: 6 050 лв. без ДДС.

- Обособена позиция № 4: Абонаментна доставка през 2016г. за база данни onlineTaylor & Francis, включваща Science and Technology Library, за нуждите на Библиотечно- информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София. Обща максимална цена в размер на: 9 200 лв. без ДДС.

файлове:

Договор 1

Договор 2

дата/час: 

23.12.2015, 16:20.

 

Additional Info

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Friday, 27 November 2015