Счетоводни отчети на ХТМУ

2021 финансова година

Януари           

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 31.01.2021 г.

Февруари              

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 28.02.2021 г.

Март 

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 31.03.2021 г.

Април

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 31.04.2021 г.

Май

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 30.05.2021 г.

Юни

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 30.05.2021 г.

Юли

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 30.07.2021 г.

Август

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 31.08.2021 г.

Септември

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 31.08.2021 г.

Октомври

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 31.08.2021 г.

Ноември

Декември


  1. Бюджет за 2021 г.
  2. Отчет за приходите и разходите на общежитията, стопанисвани от ХТМУ към 31.12.2020г.