Счетоводни отчети на ХТМУ

2023 финансова година

Януари           

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 31.01.2023 г.

Февруари       

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 28.02.2023 г.

Март 

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември