Степен Бакалавър след средно образование

Специалности
Автоматика и информационни технологии Виж повече
Биоматериали за приложения в медицината Виж повече
Биомедицинско инженерство Виж повече
Биопродуктово инженерство, хартия и опаковки Виж повече
Биотехнологии Виж повече
Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн Виж повече
Енергийна и екологична ефективност Виж повече
Индустриална безопасност Виж повече
Индустриален мениджмънт Виж повече
Инженерна екология и опазване на околната среда Виж повече
Инженерна информатика Виж повече
Инженерни материали и материалознание Виж повече
Металургия Виж повече
Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия Виж повече
Парфюмерия и козметика Виж повече
Полимерно инженерство (полимерно инженерство; технологичен дизайн на текстила и кожите) Виж повече
Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества Виж повече
Фин органичен синтез Виж повече
Химично инженерство Виж повече
Химично инженерство (на немски език) Виж повече
Чиста енергия и устойчиво развитие Виж повече

След придобиване на средно образование:

„Химично и биохимично инженерство“ с преподаване на френски език, ОКС „Магистър” - 5 годишен курс на обучение

Виж повече