Степен Бакалавър след средно образование

Специалности
Автоматика и информационни технологии Виж повече
Биоматериали за приложения в медицината (освободена от такса) Виж повече
Биопродуктово инженерство, хартия и опаковки (освободена от такса) Виж повече
Биотехнологии (на български и на английски език) Виж повече
Биомедицинско инженерство (на български и на английски език) Виж повече
Горива и биоенергийни технологии Виж повече
Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн Виж повече
Енергийна и екологична ефективност Виж повече
Индустриална безопасност (освободена от такса) Виж повече
Индустриален мениджмънт Виж повече
Инженерна екология и опазване на околната среда Виж повече
Инженерна електрохимия и корозия Виж повече
Инженерна информатика Виж повече
Инженерни материали и материалознание (освободена от такса) Виж повече
Металургия (освободена от такса) Виж повече
Неорганични технологии  Виж повече
Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия (освободена от такса) Виж повече
Парфюмерия и козметика (освободена от такса) Виж повече
Полимерно инженерство (освободена от такса) Виж повече
Технологичен дизайн на текстила и кожите  Виж повече
Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества (освободена от такса) Виж повече
Фин органичен синтез (освободена от такса) Виж повече
Химично инженерство (освободена от такса) Виж повече
Химично инженерство (на немски език) (освободена от такса) Виж повече
Чиста енергия и устойчиво развитие (освободена от такса) Виж повече

ОКС "Магистър" след средно образование:

„Химично и биохимично инженерство“ с преподаване на френски език, ОКС „Магистър” - 5 годишен курс на обучение (освободена от такса)

Виж повече