Продължаващо и дистанционно обучение

По време на обучението си всеки студент може да придобие допълнителна квалификация, паралелно с основната специалност. В Деканата за продължаващо и дистанционно обучение, в рамките на четири семестъра, се предлага обучение по:

 • Алтернативни горива

 • Аналитика

 • Биотехнологични методи за контрол и анализ на храните

 • Български танци

 • Връзки с обществеността (PR)

 • Енергийна и екологична ефективност

 • Индустриален бизнес и предприемачество

 • Митническа дейност

 • Парфюмерийни и козметични продукти

 • Мениджмънт на околната среда

 • Финансов мениджмънт

 

И в рамките на два семестъра (за вече дипломирани, или студенти последна година):

 • Учител по общотехнически и специални учебни предмети

 • Учител по химия и опазване на околната среда, общотехнически и специални учебни предмети


ОБЯВА за прием


ДЕКАНАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ:

Телефон: 02/ 81 63 118

E-mail: m_miteva@uctm.edu