65 години ХТМУ

Февруари

 • ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИКА БИСЕР ДИМИТРОВ – 22 февруари, БИЦ
 • УНИВЕРСИТЕТЪТ – ГАРАНТ ЗА УСПЕШНА КАРИЕРА – 27 февруари, БИЦ
 • НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ХИМИЯ под мотото „65 години ХТМУ”
 • 10–ти УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТЕН ТУРНИР „ЗА КУПАТА НА РЕКТОРА” - СЪСТЕЗАНИЕ ПО ВОЛЕЙБОЛ – 12-20 февруари

Март

 • НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ХИМИЯ под мотото „65 години ХТМУ”
 • ТРАДИЦИЯ В НАУКАТА
 • ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНИТЕ СПИСАНИЯ JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND METALLURGY и SCIENCE, ENGINEERING & EDUCATION
 • ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНА МОНОГРАФИЯ с автори проф. Ангел Дишлиев и проф. Светослав Ненов
 • ФОРУМ „КАРИЕРИ - 2018” – 28 март, сграда Б (Видео)

Април

 • КРЪГЛА МАСА ЗА СТУДЕНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ за ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА (Видео)
 • СРЕЩА – ДИСКУСИЯ на КЛУБ „АЛУМНИ” ХТМУ
 • ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНА МОНОГРАФИЯ с автори проф. дтн Николай Дишовски и гл. ас. д-р Михаил Михайлов

Май

 • ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В БИБЛИОТЕКАТА – 11 май, БИЦ
 • ЦЕРЕМОНИЯ ПО ДИПЛОМИРАНЕ НА МАГИСТРИ ВИПУСК 2018 – 23 май
 • ДЕН НА НАУКАТА И СПОРТА - XV НАУЧНА ПОСТЕРНА СЕСИЯ
 • ЗА МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ – 23 май