Възстановяване на студентски права

За студенти ОКС „бакалавър“

Семестриално незавършили: от 03.07 - 18.09.2023г

                                    Семестриално завършили

(Изработване на дипломна работа съгласно учебни планове- 8 седмици)

          подаване на документи           защита на дипломна работа

          до 13.01.2023г.                                  06.03.- 11.03.2023г.

          до 01.06.2023г.                                  24.07.- 31.07.2023г.

          до 31.07.2023г.                                   25.09.- 30.09.2023г.

За всички студенти ОКС „магистър“

Семестриално незавършили: от 03.07 - 18.09.2023г

                                       Семестриално завършили

(Изработване на дипломна работа съгласно учебни планове- 20 седмици)

            подаване на документи                 защита на дипломна работа

            до 31.10.2022г.                                06.03.- 11.03.2023г.

            до 01.06.2023г.                                25.09.- 30.09.2023г.

            до 01.07.2023г.                                30.10.- 10.11.2023г.

Такси за възстановяване на студентски права

Семестриално незавършилите:

  • отстранените до 5 години включително - 100 лв. + семестриална такса за съответния учебен курс;
  • отстранените над 5 години, но не повече от 10 години - 200 лв. + семестриална такса за съответния учебен курс;

Семестриално завършилите:

  • отстранените до 5 години включително - 100 лв. + семестриална такса за новоприети студенти за академична година;
  • отстранените над 5 години, но не повече от 10 години - 200 лв.+ семестриална такса за новоприети студенти за академична година;

Таксите са на основание заповед №24-Р-ФХ-2/29012024г