Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Ученици от НГПИ посетиха катедра „Технология на силикатите“

Ученици от НГПИ посетиха катедра „Технология на силикатите“

На 16.05.2024 ученици от специалност Силикатен дизайн на НГПИ „Св. Лука и техните преподаватели М. Златанова, А. Мустафа, М. Стоянов посетиха катедра Технология на силикатите при Химикотехнологичния и металургичен университет.

Учениците разгледаха лабораториите по Кристалография и минералогия, Наноматериали и Технология на стъклото.

Запознаха се с част от възможностите, които предлагаме за обучение и развитие.

Създадоха се нови контакти и се очертаха нови хоризонти за сътрудничество и реализация.

Благодарим за интереса и Ви очакваме отново!

Успешен форум „Кариери – 2024“

Успешен форум „Кариери – 2024“

На 8 май 2024 г. за шестнадесета година Кариерният център при ХТМУ организира форум „Кариери – 2024“. Деветнадесет водещи компании в страната взеха участие и представяха своите предложения за стаж и работа на студентите на Химикотехнологичен и металургичен университет.

Форумът бе уважен от ректорът Химикотехнологичния и металургичен университет – проф. Сеня Терзиева, зам.-ректорът по Учебна дейност – проф. Данчо Даналев, зам.-ректора по Научна дейност – доц. Димитър Пешев, деканите на факултетите и преподаватели от ХТМУ.

В тазгодишното издание участие взеха Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД, София Мед АД, Монди Стамболийски ЕАД, Интегрейтид Микро-Електроникс България, Неохим АД, Арексим Инженеринг ЕАД, Алкомет АД, Софарма АД, Елаците-Мед АД, Свилоцел ЕАД, Холдинг КЦМ 2000 АД, Аурубис България АД, Каолин ЕАД, TEVA, Аквахим ЕАД, Екосейф ООД, БиЕй Глас България ЕАД, Вайс Профил ООД и Централна енергоремонтна база ЕАД.

Организаторите бяха подготвили анкетно проучване за студентите, в което те оцениха високо проведения кариерен форум. Победители от giveaway- а са: Анна Стефанова, Галена Петкова, Неси П., Тони Груева и Микаела Симеонова. Честито!

Благодарим на всички, които се включиха във форума! Очакваме Ви догодина!

„Биовет“ АД представи възможностите за кариерно развитие на студентите на ХТМУ

„Биовет“ АД представи възможностите за кариерно развитие на студентите на ХТМУ

На 26 април 2024 г. Химикотехнологичен и металургичен университет бе домакин на фирменото представяне на „Биовет“ АД. Г-н Борислав Бонев, зам.-директор на завода в гр. Пещера, представи компанията и възможностите за кариерно развитие, която тя предлага, пред студенти от ХТМУ и ученици от Професионалната гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“.

За учениците екипът на „Биовет“ АД беше подготвил и интерактивна игра, под формата на тест по химия и биология, а най-добрите получиха специални награди.

 

С щанд „Изследователски университет за малки и големи“ ХТМУ взе участие в Софийския фестивал на науката

С щанд „Изследователски университет за малки и големи“ ХТМУ взе участие в Софийския фестивал на науката

От 09 до 12 май 2024 г. Химикотехнологичният и металургичен университет взе участие в 14-то издание на Софийския фестивал на науката. В рамките на четирите фестивални дни, на щанда на университета със заглавие „Изследователски университет за малки и големи“, бе представена богата палитра от вълнуващи експерименти от преподаватели и студенти от трите факултета на ХТМУ.

На 9 май представители на Факултета по химични технологии представиха на гостите на фестивала изключително интересни експерименти.

Осем катедри - Аналитична химия, Неорганични и електрохимични производства,, Полимерно инженерство, Индустриална безопасност, Органична химия, Физика, Текстил, кожи и горива и Органичен синтез, зарадваха малки и големи с вълнуващи химични експерименти.

На 10 май преподаватели на Факултет по металургия и материалознание към ХТМУ-София от катедрите „Металургични технологии, електротехника и електроника“ и Катедра "Технология на силикатите" при ХТМУ - гр. София представиха на гостите на фестивала интересни демонстрации.

В съботния ден на щанда на ХТМУ бе представен Факултетът по химично и системно инженерство. Петте от катедрите от факултета (Биотехнология, Икономика и стопанско управление, Инженерна екология, Инженерна химия и Автоматизация на производството) показаха на посетителите на Софийския фестивал на науката интересни експерименти, представящи различни области от инженерството.

Участието на ХТМУ във фестивала приключи на 12 май с интересното представяне на катедрите Целулоза, хартия и полиграфия и Физика.

Благодарим на всички, които посетиха нашия щанд в рамките на четирите фестивални дни!

Надяваме се да Ви видим догодина!

Удължен е срока на Национален конкурс „Изявен млад учен в областта на органичната химия“ 2024

Удължен е срока на Национален конкурс „Изявен млад учен в областта на органичната химия“ 2024

Във връзка с обявеното извънредното положение в Р. България организаторите на Националния конкурс "Изявен млад учен в областта на органичната химия" за наградата на акад. Иван Юхновски взеха решение да удължат срока за кандидатстване до 31.05.2024 г.

За повече информация  (тук).

 

Ученици от 35 СУ „Добри Войников“ поканиха своята учителка по химия на абитуриентския им бал при посещение в ХТМУ

Ученици от 35 СУ „Добри Войников“ поканиха своята учителка по химия на абитуриентския им бал при посещение в ХТМУ

Днес, 26.04.2024 г., по време на инициативата на ХТМУ „Инженерен университет“ ученици от 35 СУ „Добри Войников“ поканиха своята учителка по химия на абитуриентския им бал. Те предизвикаха своята учителка да се върне назад във времето и тя да направи експеримента. Радостното предложение се осъществи с помощта на преподавателите от катедра „Аналитична химия“, които в продължение на седмица организираха заедно с учениците приятната изненада. Учениците на г-жа Янка Попова неслучайно са избрали по такъв начин да поканят любимата учителка. Г-жа Попова е възпитаник на Химикотехнологичния и металургичен университет и активен участник във всяко наше събитие, насочено към средното образование. Всяка година ученици на г-жа Попова стават наши студенти.

Благодари Ви госпожо Попова за всеотдайността и популяризирането на прекрасната наука химия и нашия университет.

Посещението на учениците продължи и с упражнение в катедра „Аналитична химия“, където имаха възможността да титруват и упражнение в катедра „Физика“, където се запознаха със спектрохотометрията.

Честит Ден на химика!

Честит Ден на химика!

Професионалният празник на химиците (10 май) се отбелязва в България от 2001 година. Определен е с решение на Общото събрание на Българската камара на химическата промишленост.

Историята на химията в България е стара. Още древните траки, живели по нашите земи, имали добри познания за някои химични процеси и са могли да добиват злато, сребро, мед и други метали и да изработват от тях изящни предмети. Изработените от тях ценности и до днес удивляват археолозите и историците.

Османското владичество задържа развитието на науката в България близо 5 века, но все пак нашите предци с успели да усвоят много металургични и други знания, които се запазили и развили.

След Втората световна война в България химическата промишленост се развива бурно и в страната започват да се развиват редица органични и неорганични производства.

Българската камара на химическата промишленост (БКХП) е създадена на 15 юли 1994 година от 40 български химически фирми на доброволна и професионална основа. БКХП представлява и защитава икономическите интереси на своите членове и на промишления сектор като цяло.

 

Студенти и преподаватели от катедра „Технология на силикатите“ посетиха BA Glass

Студенти и преподаватели от катедра „Технология на силикатите“ посетиха BA Glass

На 29 април 2024 г. студенти и преподаватели от катедра "Технология на силикатите" от Химикотехнологичен и металургичен университет посетиха БиЕй Глас България, гр. София. Бъдещите инженери имаха възможност да се запознаят с всички етапи в процеса на производство на стъклени бутилки - от подготовка на суровините през топенето на стъклото във ванни пещи, формоването на стъклени бутилки до контрола на качество и пакетиране на готовата продукция. В рамките на посещението беше представена историята и развитието на компанията, а на студентите и кариерни възможности и програми, които стъкларският производител предлага.

BA Glass е един от най-големите и успешни производители на стъклени съдове в Европа с повече от 100 години история. През последното десетилетие BA Glass развива производствената си дейност и в България със заводите в София и Пловдив, непрекъснато инвестирайки в модернизацията и разширението му.

Студенти от специалност „Инженерна екология“ посетиха „Асарел-Медет“

Студенти от специалност „Инженерна екология“ посетиха „Асарел-Медет“

На 23 април 2024 г. студенти от специалността „Инженерна екология“ на Химикотехнологичния и металургичен университет посетиха „Асарел-Медет“. Групата бе водена от доц. д-р инж. Кремена Деделянова – преподавател в катедрата и председател на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия. Студентите имаха възможността да разгледат двете фирмени експозиции за историята и развитието на „Асарел-Медет“, както и да наблюдават безупречната работа на пречиствателните станции в дружеството. В рамките на посещението си, те се запознаха и със системите от ново поколение на хвостохранилище „Люляковица“, които непрекъснато се надграждат.

Благодарим за гостоприемството на партньорите ни от „Асарел-Медет“!


Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1797

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image

Меню