Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Министър Милена Стойчева участва в представяне на предприемаческите проекти от ХТМУ

Министър Милена Стойчева участва в представяне на предприемаческите проекти от ХТМУ

Министър Милена Стойчева беше участник в събитието по финално представяне на предприемаческите проекти на участниците в обучението по „Технологичен трансфер и комерсиализация на технологии“, в което изследователи от Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) през месец октомври 2023 г., по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по Национален план за възстановяване и устойчивост, в изпълнение на Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C02.

„Вие сте на точното място в подходящия момент и се надявам да сграбчите този момент и да развиете по най-добрия начин своите научни разработки, за да може в резултат от тях България да се утвърди като иновационен хъб“, сподели министър Стойчева. Тя поздрави участниците във форума за това, че са разпознали технологичното развитие и възможностите за развитието през наука на обществото и капацитета на икономиката на Република България. В заключение тя акцентира, че в момента иновациите се подкрепят и се развиват приоритетно, като основа за това са научните изследвания. Профилът на Химикотехнологичния и металургичен университет предоставя на учените уникален шанс да се включат активно в глобалната технологична трансформация чрез развитието на т.нар. „дълбоки технологии“ (биотехнологии, разработване на авангардни материали, органична и неорганична химия), за да се възползва България от тези технологии в бъдещото развитие на иновативния потенциал на страната ни.

Изследователите, млади и утвърдени учени от Химикотехнологичния и металургичен университет, преминаха през едномесечно обучение с цел иновативно преобразуване на приложното, научно и технологично знание в конкурентноспособни търговски продукти и услуги. По време на обучението, обучаемите усвояваха теорията и практиката за трансфер и комерсиализация на научни изследвания като оценяваха реални технологии и търговския им потенциал, включително практики за подобряване и ускоряване на процеса на комерсиализация – от решенията, взети от учени и изследователи в научни лаборатории, чрез развитие, защита на интелектуалната собственост, патентоване и/или лицензиране на нови технологии до формирането на концепции и създаване на предприемачески предприятия (spin-off).

След оценка от компетентно жури, съставено от експерти в областта, най-добрите екипи ще продължат работа си в Beyond – пре-акселератор на The Edge, който от много години прилага модела на отворените и пробивни иновации и помага за създаването на работещи прототипи (MVPs) на идеите на участниците, тяхното представяне пред инвеститори и последваща комерсиализация.

Участие в журито, което ще избере най-перспективните проекти взеха: проф. Николай Дишовски от Химикотехнологичния и металургичен университет и водещи експерти от бизнеса: д-р Росица Карамфилова, д-р Васил Тодоров, Георги Къдрев, д-р Росица Вълчева.

https://mmu2.uctm.edu/uctm/news/2023/17112023/snimki_16112023/PXL_20231116_111452846.jpg

https://mmu2.uctm.edu/uctm/news/2023/17112023/snimki_16112023/PXL_20231116_111534620.jpg

 

70 години Факултет по металургия и материалознание

70 години Факултет по металургия и материалознание

На 14 ноември 2023 г. Факултетът по металургия и материалознание към Химикотехнологичен и металургичен университет отбеляза 70-годишнината от създаването си. Официални гости на събитието бяха Академичното ръководство на университета, Ректори на ХТМУ от минали мандати, инж. Румен Цонев – Председател на Съвета на настоятелите на ХТМУ и главен изпълнителен директор на Холдинг КЦМ 2000, г-н Иван Добрев – Директор КЦМ АД, д-р инж. Никола Рангелов – Председател на БАМИ, г-жа Политими Паунова – Изпълнителен директор на БАМИ, г-н Хюсеин Йорюджю – Изпълнителен директор на Алкомет АД, инж. Димо Кирилов – Директор Производство в Аурубис България, г-жа Мая Блъскова - PR мениджър на Българско-турска търговско-индустриална камара и експерт по управление на европейски проекти към Алкомет АД, г-н Иво Василев – Директор „Човешки ресурси“ София Мед АД, г-н Станислав Попов – Директор Ел Бат АД, г-н Петко Колев – Финансов директор Ел Бат АД, г-н Константин Стаменов – упълномощен представител на ръководството Стомана Индъстри АД и Председател на Управителния съвет на БФИЕК, г-н Георги Вакареев - Директор човешки ресурси Стомана Индъстри АД, г-жа Венета Скиннър - Директор Качество и системи за управление на качеството Стомана Индъстри АД, г-н Чавдар Димитров – главен мениджър производствени технологии "Стомана Индъстри АД, доц. д-р инж. Кремена Деделянова – Председател на НТС по минно дело, геология и металургия, г-н Васил Яначков - Председател на СФ "Металици", г-жа Ренета Петрова - Зам.-председател на СФ "Металици, г-н Добри Митрев - Председател на УС на БСК, г-н Дмитри Захарченко – Изпълнителен директор на Промет Стиил ЕАД, г-н Младен Начков – Remeko Ltd, г-н Владимир Тасев – Управител на Еко индъстри, проф. д-р Нели Косева - Главен научен секретар на БАН, проф. Ивайло Кацаров - Директор на Институтa по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика "Академик Ангел Балевски", проф. Ангел Великов, доц. Явор Бойчев, проф. Стойко Гюров и проф. Любомир Анестиев от Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – БАН, чл.-кор. проф. Иван Илиев – Ректор на Лесотехнически университет, доц. д-р инж. Нено Тричков – зам.-ректор по НД на ЛТУ, проф. Ивайло Копрев – Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“, проф. дн Ирена Григорова, Зам.-ректор по НД на МГУ, проф. д.т.н инж. Валери Митков - Декан на Миннотехнологичен факултет МГУ „Св. Иван Рилски“, проф. дн инж. Георги Тодоров – декан на Факултет по индустриални технологии и Председател на УОС на ТУ-София.

На тържествената церемония Ректорът на ХТМУ проф. Сеня Терзиева връчи Почетния знак „70 години ХТМУ“ за заслуги и издигане на авторитета на университета на доц. д-р инж. Васил Димитров – зам.-ректор на ХТМУ (1989-1993 г.) и студент от първия випуск металурзи, записали през 1953 г.

Приветствия отправиха представителите на водещи компании от индустрията, възпитаници на ХТМУ, които с усмивка разказаха приятни моменти от тяхното следване в университета. Г-жа Политими Паунова – Изпълнителен директор на Българската асоциация на металургичната индустрия поздрави факултета и отбеляза значението на металургия. За да уважат празника на ФММ приветствие поднесоха чл.-кор. Иван Илиев – Ректор на Лесотехнически университет и проф. Ивайло Копрев – Ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и проф. Георги Тодоров – Председател на УОС на Технически университет - София обърнаха внимание на добросъседството и високото партньорство между техните университети и ХТМУ, в лицето на ФММ.

Специален момент бе удостояването на Факултета по металургия и материалознание със Сребърния медал на НТС по минно дело, геология и металургия, който бе връчен лично от председателя доц. Кремена Деделянова. Дългогодишните партньори на факултета - София Мед АД изненадаха колектива на ФММ с подаръка си – Микроскопска камера и специализиран софтуер за сканиране в размер на 7000 лева, а проф. Ивайло Копрев удостои ФММ с Почетния плакет „70 години МГУ „Св. Иван Рилски“.

За финал проф. Емил Михайлов – Декан на Факултета по металургия и материалознание представи развитието на факултета през последните години и успехите на колектива в сферите на металургията и материалознанието.

С красиви цветя и поздравителни адреси гостите честитиха празника на Факултета по металургия и материалознание, за което сърдечно им благодарим.

Ръководството на ФММ благодари на всички, които споделиха празника с нас!

Снимки от събитието

 

Над 1500 кандидат-студенти научиха за възможностите, които ХТМУ предлага

Над 1500 кандидат-студенти научиха за възможностите, които ХТМУ предлага

Кандидат-студентите от област Разград получиха актуална информация за условията за кандидатстване, обучението и реализацията след завършване на висше образование в ХТМУ. Членове на Студентския съвет при ХТМУ участваха в „Кандидатстудентската борса“ в Разград и представиха на учениците от 11 и 12 клас бакалавърските специалностите, кариерното развитие, условията за прием и всичко, свързано с процеса на кандидатстване в ХТМУ. Събитието се проведе в Общинския културен център в града.

Благодарим на студентите за големия интерес. Ще ги очакваме на догодина в академичното семейство на ХТМУ!

#70yearsUCTM #uctmsofia #futureengineers

ХТМУ участва в в "Панорама на университетите - 2023 г." в гр. Благоевград

ХТМУ участва в в "Панорама на университетите - 2023 г." в гр. Благоевград

Днес, 15.11.2023 г., представители на ХТМУ взеха участие в "Панорама на унивреситетите - 2023 г." в Благоевград. Организатори на събитието са Община Благоевград и ЦПЛР - Център за личностно и творческо развитие за децата на Благоевград, със съдействието на Общински Младежки Парламент - Благоевград.

Кандидат-студентите се запознаха със специалностите в университета и възможностите, които предлага ХТМУ.

Благодарим, скъпи зрелостници, за големия интерес. Ще ви очакваме на догодина в академичното семейство на ХТМУ!

Elsevier и ХТМУ със стратегия за повишаване на ефективността

Elsevier и ХТМУ със стратегия за повишаване на ефективността

На 08.11 се проведе работна среща между представители на световно-утвърденото издателство Elsevier и ХТМУ, на която се разгледаха възможностите за внедряване на системата за управление на информация за научни изследвания (RIMS) – Pure, методологията за оценка на научните показатели и предизвикателствата пред авторите на научни публикации.

Представители на университета бяха доц. Димитър Пешев – зам.-ректор по Научната дейност, проф. Данчо Даналев – зам.-ректор по Учебната дейност и проф. Светослав Ненов – зам.-ректор по Електронизация. От страна на Elsevier гости бяха Галина Якшонак (консултант-решения за управление на проучвания) и Вивиен Верецки (консултант-клиенти).

На срещата беше представена дейността на университета и на научното списание Journal of Chemical Technology and Metallurgy, индексиран в SCOPUS. В процесът на дискусия бяха предложени редица инструменти, предлагани от Elsevier, за обединяване и оптимизиране на базите данни и обмена на информация от различни източници и съобразени с националните критерии. Представени бяха възможностите за повишаване на ефективността на научно-изследователската дейност чрез платформата SciVal, до която университетът имат достъп. Обсъдени бяха и полезни насоки за повишаване на видимостта на научно-изследователската дейност, които да бъдат включени и в webinar, който да се проведе с колектива на ХТМУ.

В разговора бяха засегнати и редица теми, които предстои да бъдат дискутирани в детайли с представителите на Elsevier.

Състезание „Хакатон“ за студенти на ХТМУ се проведе на 31.10.2023 г.

Състезание „Хакатон“ за студенти на ХТМУ се проведе на 31.10.2023 г.

Състезание „Хакатон“ за студентите на Химикотехнологичен и металургичен университет се проведе на 31.10.23 г. в ХТМУ. Състезанието премина успешно и се радва на голям интерес от страна на студентите и работодателите.

Участващите 7 отбора пребориха сили и заплениха журито с интересните си презентации. А най-добрите отбори бяха отличени, като получиха награди и сертификати. Членове на журито бяха д-р инж. Никола Рангелов – Председател на Българската асоциация на металургичната индустрия, доц. д-р Милен Кадийски – Ръководител в Аурубис България, инж. Васил Харизанов – Началник в София Мед, както и преподаватели от ХТМУ.

Събитието е безплатно за студенти и работодатели и се организира като част от изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01, „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.

Организатори на събитието са ХТМУ и консорциум Кариерни събития в химичните технологии (Джобтайгър ООД и Фондация на бизнеса за образованието).

Над 250 зрелостника се запознаха с ХТМУ на кандидатстудентски форум в гр. Перник

Над 250 зрелостника се запознаха с ХТМУ на кандидатстудентски форум в гр. Перник

На 14.11.2023 г. представители на Химикотехнологичен и металургичен университет - София /ХТМУ/ взеха участие в кандидатстудентския форум „Висше образование – да успееш в България”, организиран от Центъра за кариерно ориентиране в град Перник.

Във форума участваха над 250 кандидат-студенти, които се запознаха със специалностите в ХТМУ и възможностите, които предлага нашият университет.

Благодарим на всички зрелостници, учители и родители за проявения интерес!

 

Национална кариерна борса се проведе на 12.10.2023

Национална кариерна борса се проведе на 12.10.2023

Национална студентска кариерна борса по Химични технологии и химически науки се проведе успешно на 12.10.2023 г. в Интерпред – Световен търговски център, София.

Кариерната борса премина при гoлям интерес и даде възможност на младите хора да научат полезни неща за възможностите си за кариерно развитие и да се срещнат с работодателите. Над 18 водещи компании се включиха в събитието и успяха да запознаят студентите от Химикотехнологичен и металургичен университет, Югозападен Университет „Неофит Рилски“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас с актуалните предложения за стаж и работа.

Събитието е безплатно за студенти и работодатели и се организира като част от изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Обща стойност на проекта 1 629 276 лв., от които 1384 884.60 лв. европейско, 244 391.40 лв. национално съфинансиране.

Организатори на събитието са ХТМУ и консорциум Кариерни събития в химичните технологии (Джобтайгър ООД и Фондация на бизнеса за образованието).

XXV Национална текстилна конференция с международно участие 2023

XXV Национална текстилна конференция с международно участие 2023

В рамките на научния календар, посветен на 70-годишнината на Химикотехнологичен и металургичен университет от 26.10 до 28.10.2023 г. се проведе XXV-та Национална Текстилна Конференция с Международно Участие „Традиции и иновации в текстила и облеклото“ в Благоевград, УЦ Бачиново. Научният форум се организира ежегодно от Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи, съвместно с катедра „Текстил, кожи и горива“ към ХТМУ и катедри от други висши училища и научни институти в България.

В научния форум, който се проведе хибридно, взеха участие над 100 студенти, докторанти, специалисти, преподаватели и учени от висши училища у нас и в чужбина, от професионалните гимназии по дизайн, текстил и облекло, от Института по полимери на БАН, Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, от висши училища във Франция, Виетнам, Македония, Турция, Тунис, Германия, Белгия. Онлайн се включиха студенти, докторанти и учени от Ханойския университет по наука и технологии, Университет „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие, Техническият университет в Дрезден, Школата по художествено тъкане в град Пен д‘Ажене, Франция и други.

Конференцията беше открита от декана на Техническия факултет проф. д-р инж. Снежина Андонова към Югозападен университет „Неофит Рилски“, който за поредна година е домакин. Научното събитие се провежда и с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ в резултат на спечелен проект под ръководството на Председателя на НТС по текстил, облекло и кожи, доц. д-р Ивелин Рахнев. В приветствието си доц. Рахнев подчерта значимостта на научния форум за всички специалисти в областта на дизайна, текстила и облеклото у нас и благодари на спонсорите на конференцията „Е. Миролио“ ЕАД – Сливен, „Пиринтекс“ ЕООД – Гоце Делчев, „Лемприер Уул“ ЕООД – Сливен, Picanol HB – Белгия, както и на домакините на събитието.

Конференцията започна с кръгла маса на тема „Кадрово осигуряване на текстилната професия“. Основни тематични изказвания бяха направени от инж. Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“ към Министерството на образованието и науката и Красимир Вълчев – зам.-председател на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост.

Като част от научната програма преподавателите и докторантите от катедра „Текстил, кожи и горива“, представиха своите научни разработки в областта на текстилните материали, свързани с приложенията на нанотехнологиите, опазване на околната среда, медицината и бита.

В рамките на конференцията беше представено модно ревю с участието на преподаватели, докторанти, студенти и ученици.

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1756

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image
"Идеалният кандидат"
Image

Меню