Помощни звена

Учебен отдел
Началник: гл.ас. д-р инж. Владислава Иванова

тел: (+359 2) 9071 109
(+359 2) 81-63-135, +359 877 070 108
E-mail: chief.education@uctm.edu

Факултетни канцеларии

Факултет по химични технологии
тел.: (+359 2) 81-63-113; E-mail: fht@uctm.edu
Факултет по химично и системно инженерство
тел.: (+359 2) 81-63-114; Е-mail: fhsi@uctm.edu
Факултет по металургия и материалознание
тел.: (+359 2) 81-63-115; Е-mail: fmm@uctm.edu

Библиотечно-информационен център
Директор: инж. Вася Радкова

тел.: (+359 2) 81-63-154
E-mail: v_radkova@uctm.edu, library@uctm.edu

Дирекция "Студентски общежития"
Директор: Кръсто Кръстев

тел.: (+359 2) 962-24-21
E-mail: kazi_krastev@abv.bg; krasto.krastev1@uctm.edu
тел.: (+359 2) 962-02-26 наеми студенти и докторанти

Отдел "Научни дейности"
Организатор: Галя Тополова

тел.: (+359 2) 81-63-136
E-mail: sciactivities@uctm.edu

Отдел "Комуникации"
главен експерт: Теодора Димитрова

тел.: (+359 2) 9071110
E-mail: media@uctm.edu

Кариерен център
експерт: Теодора Димитрова

тел.: (+359 2) 9071110
E-mail: career.center@uctm.edu