Сеня Терзиева-Желязкова
Сеня Терзиева-Желязковапроф. д-р инж.

Добре дошли

Обръщение на Ректора на ХТМУ

Скъпи кандидат-студенти,
Изправени сте пред един от най-важните избори в живота си. Изключително важно е да вземете информирано решение. Да изберете университет, който Ви предлага перспектива. Такова висше училище е Химикотехнологичният и металургичен университет. Вече 66 години нашият университет подготвя конкурентноспособни инженери, които творят нови технологии, поддържат най-високи стандарти в професионалните практики и днес допринасят за устойчиво развитие, зелени технологии и модернизация на всички сфери на живота.
Специалностите в университета дават на студентите знания за материали и биопродукти с уникални свойства и развиват умения да управляват сложни производства със средствата на съвременната дигитална индустрия и в условията на кръговата икономика.
По време на обучението си в ХТМУ ще се убедите, че сте направили правилния избор. Заедно с отличната подготовка, която ще получите в нашите аудитории и лаборатории, Вие ще имате възможността да участвате в различни програми в страни от Европейския съюз и извън него. Ще се запознаете отблизо с инженерната практика по време на учебните стажове в най-добрите индустриални фирми и бизнес организации. Образованието в ХТМУ ще Ви изгради като висококвалифицирани специалисти.
Вярвам, че нашият университет е ВАШИЯТ правилен избор за успешна кариера на инженери-специалисти!
Бъдете смели и нека успеем заедно!

Ресурси

Материална база

ХТМУ разполага с модерна база за обучение

Image
Image
Image
Image