Социално-битови дейности

СЪОБЩЕНИЕ

Условия за ползване на карта за УСОБ НЕСЕБЪР – лято 2021

- Заповед на Ректора за ползване на карта за УСОБ НЕСЕБЪР – лято 2022: Р-ФХ-82/10.05.2022
- Заявление за ползване на карта за УСОБ НЕСЕБЪР – лято 2022
- Разпределение на бунгала по смени
Класиране
 

РАБОТНО ВРЕМЕ: Понеделник – Петък от 8.30 ч. до 16.30 ч.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:   Понеделник – Петък от 10:00 до 12:00 ч. 
Адрес: гр. София, 1756, бул. Климент Охридски №8, сгр.А на ХТМУ, каб. 427

телефон за справки: (+359 2) 8163146

e-mail: sbo@uctm.edu "