Централна научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ)

ЦНИЛ е специализирано звено за аналитични изпитвания и научни изследвания в областта на анализа на органични и неорганични вещества, използващо съвременни химични и инструментални методи.