Документи за студента

Заявление за възстановяване на студентски права Изтегли
Заявление за издаване диплома за завършено висше образование Изтегли
Заявление за издаване на ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ (Europass Diploma Supplement) към диплома за висше образование Изтегли
Декларация за здравно осигуряване на учащи се Изтегли
Декларация за обработка на лични данни Изтегли
Заповед за административни услуги Изтегли