Договори за сътрудничество и преференции със средни училища

Списък на професионалните и природоматематически гимназии и СОУ, с които ХТМУ има сключени договори за образователно сътрудничество

УЧИЛИЩЕ

АДРЕС

ДИРЕКТОР

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"

Велико Търново, ул. "Вела Благоева" № 10

Ангел Гушев

44 СУ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ"

София, ул. "Плакалница" № 45

Татяна Михайлова

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЕКЗАРХ АНТИМ I"

Видин, ул. "Княз Борис I"

Румяна Петрова

СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Троян, ул. "34 Троянски полк"  № 43

Ангел Балев

ТРЕТА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАД. МЕТОДИЙ ПОПОВ"

Варна, бул. "Владислав" № 80

Ася Чилингирян

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

София, ул. "Средорек" № 3

инж. Наталия Вълчева

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ПРОФ.ЕМАНУИЛ ИВАНОВ"

Кюстендил, ул.”Проф. Г. Паспалев” № 11

Ани Кюркчиева

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

Ботевград, бул. "България" № 18

Даниела Колева

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ"

Стара Загора, ул. "Августа Траяна" № 44

Николина Куличева

31 СУЧЕМ "ИВАН ВАЗОВ"

София, ул. "Гео Милев" № 2

Надежда Николчева

119 СУ "АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ"

София, ул. "Латинка" № 11

Диян Стаматов

ТЕХНОЛОГИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "МАРИЯ КЮРИ"

Перник, ул. "Рига" № 1

Цветелина Миланова

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

Димитровград, ул. "Димитър Благоев" № 84

Румяна Монева

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

Нови Пазар, ул. "Цар Асен" № 38

Магда Димитрова

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"

Перник, кв. "Монте Карло" № 1

Емилия Грозданова

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА

Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 156

инж. Людмила Ганчева

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Пазарджик, ул "Яков Матакиев" № 1

Тодор Джамбов

СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Козлодуй, ул. "Тодор Каблешков" № 1

Мария Костова

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КЕРАМИКА

с. гара Елин Пелин, ул. "Райко Даскалов" № 1

инж. Диана Жекова