Учебни планове - Бакалавър след средно образование

Автоматика и информационни технологии (от 2020)
Автоматика и информационни технологии
Изтегли
Изтегли
Биоматериали за приложения в медицината (от 2020) Изтегли
Биомедицинско инженерство (от 2022)
Биомедицинско инженерство (от 2021)
Биомедицинско инженерство (от 2020)
Биомедицинско инженерство
Изтегли (EN)
Изтегли
 (EN)
Изтегли 

Изтегли 
Биотехнологии (от 2020)
Биотехнологии
Изтегли (EN)
Изтегли
Биопродуктово инженерство, хартия и опаковки (от 2020) Изтегли
Горива и биоенергийни технологии (от 2020)
Горива и биоенергийни технологии (природни и алтернатични горива; биоенергийни технологии и биопродукти)
Изтегли
Изтегли
Енергийна и екологична ефективност (от 2021) Изтегли
Зелени технологии Изтегли
Индустриална безопасност (от 2020)
Безопасност на производството и защита при бедствия и аварии
Изтегли
Изтегли
Индустриална фармация Изтегли
Индустриален мениджмънт (от2020)
Индустриален мениджмънт
Изтегли
Изтегли
Инженерна информатика (от 2020) Изтегли
Инженерна електрохимия и корозия Изтегли
Инженерна екология и опазване на околната среда (от 2023)
Инженерна екология и опазване на околната среда (от 2020)
Инженерна екология и опазване на околната среда
Изтегли
Изтегли

Изтегли
Инженерни материали и материалознание (от 2020)
Инженерни материали и материалознание (метални материали; силикатни материали; полимерни материали; полупроводникови материали и технологии)
Изтегли
Изтегли
Металургия (от 2020)
Металургия (енергийна и екологична ефективност в металургията; металургия на черните метали; металургия на цветните метали и сплави; металолеене; пластична деформация и термично обработване на металите; металургия (на английски език))
Изтегли
Изтегли
Неорганични технологии Изтегли
Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия (от 2020)
Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия (неорганични химични технологии; електрохимични технологии и защита от корозия)
Изтегли
Изтегли
Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн (от 2020)
Печатни технологии, целулоза и хартия (целулоза, хартия и опаковки; печатни технологии и дизайн)
Изтегли
Изтегли
Парфюмерия и козметика (от 2020) Изтегли
Полимерно инженерство (от 2022) 
Полимерно инженерство (полимерно инженерство; технологичен дизайн на текстила и кожите) (от 2020) 
Полимерно инженерство (полимерно инженерство; технологичен дизайн на текстила и кожите)
Изтегли
Изтегли

Изтегли
Технологичен дизайн на текстила и кожите Изтегли
Технология на стъклото, керамиката и свързващите вешества (от 2020)
Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества
Изтегли
Изтегли
Фин органичен синтез (от 2020)
Фин органичен синтез
Изтегли
Изтегли
Химично инженерство (от 2020)
Химично инженерство
Изтегли
Изтегли
Химични технологии в ядрената енергетика Изтегли
Химично инженерство (на немски език) Изтегли
Химично и биохимично инженерство (на френски език) Изтегли
Чиста енергия и устойчиво развитие (от 2020) Изтегли