Учебни планове - Бакалавър след средно образование

Автоматика и информационни технологии (от 2020)
Автоматика и информационни технологии
Изтегли
Изтегли
Биоматериали за приложения в медицината (от 2020) Изтегли
Биомедицинско инженерство (от 2021)
Биомедицинско инженерство (от 2020)
Биомедицинско инженерство
Изтегли (EN)
Изтегли
Изтегли
Биотехнологии (от 2020)
Биотехнологии
Изтегли (EN)
Изтегли
Биопродуктово инженерство, хартия и опаковки (от 2020) Изтегли
Горива и биоенергийни технологии (от 2020)
Горива и биоенергийни технологии (природни и алтернатични горива; биоенергийни технологии и биопродукти)
Изтегли
Изтегли
Енергийна и екологична ефективност (от 2021) Изтегли
Зелени технологии Изтегли
Индустриална безопасност (от 2020)
Безопасност на производството и защита при бедствия и аварии
Изтегли
Изтегли
Индустриален мениджмънт (от2020)
Индустриален мениджмънт
Изтегли
Изтегли
Инженерна информатика (от 2020) Изтегли
Инженерна електрохимия и корозия Изтегли
Инженерна екология и опазване на околната среда (от 2020)
Инженерна екология и опазване на околната среда
Изтегли
Изтегли
Инженерни материали и материалознание (от 2020)
Инженерни материали и материалознание (метални материали; силикатни материали; полимерни материали; полупроводникови материали и технологии)
Изтегли
Изтегли
Металургия (от 2020)
Металургия (енергийна и екологична ефективност в металургията; металургия на черните метали; металургия на цветните метали и сплави; металолеене; пластична деформация и термично обработване на металите; металургия (на английски език))
Изтегли
Изтегли
Неорганични технологии Изтегли
Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия (от 2020)
Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия (неорганични химични технологии; електрохимични технологии и защита от корозия)
Изтегли
Изтегли
Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн (от 2020)
Печатни технологии, целулоза и хартия (целулоза, хартия и опаковки; печатни технологии и дизайн)
Изтегли
Изтегли
Парфюмерия и козметика (от 2020) Изтегли
Полимерно инженерство (от 2022) 
Полимерно инженерство (полимерно инженерство; технологичен дизайн на текстила и кожите) (от 2020) 
Полимерно инженерство (полимерно инженерство; технологичен дизайн на текстила и кожите)
Изтегли
Изтегли

Изтегли
Технологичен дизайн на текстила и кожите Изтегли
Технология на стъклото, керамиката и свързващите вешества (от 2020)
Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества
Изтегли
Изтегли
Фин органичен синтез (от 2020)
Фин органичен синтез
Изтегли
Изтегли
Химично инженерство (от 2020)
Химично инженерство
Изтегли
Изтегли
Химично инженерство (на немски език) Изтегли
Химично и биохимично инженерство (на френски език) Изтегли
Чиста енергия и устойчиво развитие (от 2020) Изтегли