69 години ХТМУ! 30 години Френска специалност!

Честит Ден на Химикотехнологичен и металургичен университет!

С тържествени церемонии днес бе отбелязан Празникът на ХТМУ! Университетската общност изпрати Випуск 2022. В поздравителното слово Ректорът на ХТМУ проф. Сеня Терзиева се обърна към абсолвентите като им пожела да бъдат все така ученолюбиви, старателни, амбициозни и смели, и да се реализират успешно в инженерната общност .

От името на завършващите слово произнесе инж. Ева Миткова, като им пожела много професионални успехи. Кратко приветствие на български език поднесе проф. Алфи от Франция. Гост на събитието бе проф. Милчо Натов - Ректор на ХТМУ (1976-1981).

Празникът продължи с Тържествен Академичен съвет и отбелязване на 30 години от създаването на специалност „Химично и биохимично инженерство“ на френски език. Официални гости на събитието бяха ректори на университета от минали мандати и преподавателите, основоположници на френската специалност в ХТМУ!

Поздравителен адрес за празника бе изпратен от Председателя на Съвета на настоятелите на ХТМУ г-н Румен Цонев.

На събитието бе удостоен с плакет и поздравителен адрес проф. дтн Камен Велев – ректор на ХТМУ (1993 г.- 2003 г.) по повод неговата 80-та годишнина.

Академичният съвет на ХТМУ с Решение от 18 май 2022 г. удостои с почетно звание „Доктор Хонорис Кауза“ френският проф. Режис Готие.

Ректорът на университета проф. Сеня Терзиева връчи грамоти за принос в създаването, развитието и утвърждаването на Центъра за френскоезично обучение на проф. Димитър Дончев, проф. Камен Велев, проф. Климент Хаджов, проф. Кънчо Попов, проф. Иван Пенчев, проф. Емилия Найденова, проф. Мария Кършева, проф. Богдана Куманова, проф. Симеон Панев, проф. Петко Девенски, проф. Жозеф Теллалян, проф. Мартин Божинов, доц. Илонка Съйкова, доц. Елена Кашчиева, доц. Райна Чавдарова, доц. Едуард Клайн, доц. Александър Тодоров, доц. Анета Георгиева, доц. Емилия Матеева, доц. Михай Христов, г-жа Маргарита Георгиева и г-жа Милка Панкова.

Празникът завърши с музикален поздрав от Ректорското ръководство в изпълнение на младите таланти Марина Парашкевова и Юлия Маринова.


Снимки от събитията: https://drive.google.com/drive/folders/1wrp6U-pRwE1AIaLdaRmNmLg4TFqTzpsA?usp=sharing