Първа национална конференция за ученици и студенти

Информационни технологии и автоматика 2022

26-27 април 2022 г., гр. София

Организирана от:
Химикотехнологичен и металургичен университет – гр. София
Катедра „Автоматизация на производството“

Покана

В конференцията са поканени да вземат участие ученици и студенти под ръководството на техните учители и преподаватели с представяне на доклад, постер, презентация в следните тематични направления:

Технологиите и дигиталния свят

 1. Програмиране
 2. Разработване на Интернет-приложения
 3. Автоматизация и роботика
 4. Интернет на нещата
 5. Софтуерни продукти за анализ и вземане на решения
 6. Умни домове, офиси, училища, градове
 7. Изкуствен интелект
 8. Виртуална и добавена реалност

Участието в конференцията е без такса.

Получените доклади и кратки описания (абстракти, резюмета) ще бъдат публикувани в електронен сборник от конференцията. За завършващите средно образование ученици, грамотата е равностойна на отлично представяне (оценка Отличен 6) на предварителен кандидат-студентски изпит по общообразователен предмет. С посочената оценка учениците, подготвили отличените работи могат да участват в класирането за специалностите „Инженерна информатика" „Автоматика и информационни технологии“ (редовно или задочно обучение) или „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ (редовно обучение).

На основание на чл. 49, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Наредба 15 / 22.07.2019 г., учителите, директорите и другите педагогически специалисти, участващи заедно с учениците в Националната конференция, могат да получат удостоверение за придобит 1 /един/ квалификационен кредит (такса 30 лв.) за участието си в конференцията и публикуването на доклад в периодичното издание на конференцията – Сборник с доклади от Национална конференция за ученици и студенти „Информационни технологии и автоматика“.


Организационен комитет:

Проф. д-р инж. Елена Колева – председател
Гл. ас. д-р инж. Лиляна Колева – кординатор
Маг. инж. Георги Колев - организационен секретар
Доц. д-р инж. Николай Карев
Проф. д-р инж. Светослав Ненов
Гл. ас. д-р инж. Васил Методиев
Гл. ас. д-р инж. Пламен Василев
Гл. ас. д-р инж. Светла Лекова
Гл. ас. д-р инж. Калин Стоянов
Гл. ас. д-р инж. Йовко Раканов
Д-р инж. Цветелина Иванова
Ас. инж. Йордан Белев
Ас. инж. Недко Перчемлиев
Ас. инж. Петър Йорданов

Програмен комитет:

Доц. д-р инж. Даниела Гочева
Проф. д-р инж. Елена Колева
Проф. д-р инж. Александра Грънчарова
Проф. д-р инж. Идилия Бачкова
Проф. д-р инж. Коста Бошнаков
Проф. д-р инж. Атанас Атанасов
Доц. д-р инж. Димитър Пилев
 


Подготовка на докладите

Докладите трябва да бъдат изпратени на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 18.04.2022 г. Те ще бъдат публикувани след рецензиране от двама от членовете на програмния комитет. Докладите трябва да бъдат оформени по следния начин: 3-5 страници в MS Word, шрифт Times New Roman 12 pt, трябва да съдържат Заглавие, автор(и), учител/научен ръководител, име и адрес на училището/университета, резюме, доклад (увод, методи, изложение, заключение), използвана литература.

Доклад образец Постер образец Формуляри

Формуляри за регистрация и кредити


Регистрация за участие

За участие в конференцията е необходимо да се изпълнят следните стъпки:
 1. Регистрация за участие – необходимо е да се попълни регистрационна форма.
 2. Регистрираните участници ще получат писмо, потвърждаващо тяхната регистрация.
 3. Участниците трябва да подготвят и изпратят своите доклади/постери до 18 април 2022 г. (въз основа на които ще бъде изготвена Програма на конференцията).
 4. Програмата на конференцията ще бъде изпратена на всички участници до 20 април 2022 г.
 5. Участниците трябва да подготвят презентация (до 10 мин.) на докладa/постерa си на MS Power Point.
 6. Самата конференция ще протече хибридно (в зависимост от епидемиологичната обстановка в България). За целта е необходимо предварително да информирате организаторите на конференцията дали ще се включите дистанционно или ще присъствате лично на презентациите в ХТМУ. Тези, които ще се присъединят дистанционно ще получат линк за включване в сесиите на конференцията.
 7. Участниците ще представят докладите си съгласно Програмата на конференцията (26-27 април 2022 г.), след което следва кратка дискусия по представения доклад.
 8. След приключване на всички презентации комисията (Програмния комитет) ще оцени представянето на участниците и ще изготви грамоти за отлично представилите се участници. По време на това обсъждане, участниците, които са в ХТМУ - София ще имат възможност да разгледат лабораториите на катедра “Автоматизация на производството” и да разговарят с преподавателите.
 9. Следва награждаване на отличените участници и закриване на конференцията.
 10. След представяне на докладите, на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, подпомогнали учениците при подготовката на докладите им, ще им бъде издадено удостоверение за придобит 1 /един/ валификационен кредит след попълване на заявка за получаване на удостоверение за кредити и заплатена такса от 30 лв., удостоверено чрез документ за банков превод.

Заплащането на таксата трябва да бъде направено по банков път на:
IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01
BIC: BNBG BGSD
Банка: Българска Народна Банка
Титуляр: ХТМУ
МОЛ: проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова.
Основание: Имена на учител/педагогически специалист
Получаване на удостоверение от ДПДО (Деканат за Продължаващо и дистанционно обучение)
 

Регистрационна Форма Заявка за удостоверение за кредити


Програма

26-27 април 2022 г.

Програмата за конференцията ще бъде публикувана на 20.04.2022 г. .


Контакти

При въпроси от всякакъв характер, свързани с конференцията, подготовката на докладите, постерите и презентациите ни пишете на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или се свържете с нас по телефона:

+359 893 022 332 - маг. инж. Георги Колев
+359 895 537 899 - проф. д-р инж. Елена Колевa

ХТМУ – София:

Катедра Автоматизация на производството ХТМУ-София: https://automation-bg.org/