ХТМУ получи статут на ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

Днес Министерски съвет одобри списъкът на висшите училища, които получават статут на изследователски университети. Сред седемте университета, покрили минимумът от 1000 точки, е Химикотехнологичният и металургичен университет.

ХТМУ се открои със значима по качество научна продукция и голям брой цитирания в научната литература.

Статутът на изследователско висше училище бе въведен в Закона за висшето образование през 2020 г. Той се дава за значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и високи резултати от научноизследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели.

Като изследователски университет ХТМУ ще получи допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Поздравления за всички наши учени и докторанти!

https://www.mon.bg/bg/news/4267