Тържествено откриване на новата академична година в ХТМУ

На 26.09.2022 г. се проведе тържествена церемония по откриване на академичната 2022/2023 година.

Ректорът на ХТМУ проф. д-р инж. Сеня Терзиева приветства студентите, преподавателите и официалните гости, като се обърна специално към първокурсници и им пожела успех и целеустременост в следването.

Официални гости на събитието бяха г-жа Десислава Билева - зам.-кмет на Столична община по направление "Зелени система, екология и земеползване" към Столична община и член на Съвета на настоятелите на ХТМУ, г-н Петко Горанов - кмет на район "Студентски", д-р Милен Кадийски - ръководител сектор Изследване и развитие в Аурубис България, инж. Тихомир Тошев, управител на КредитЦентър и член на Съвета на настоятелите на ХТМУ, инж. Иван Иванов - председател на Българска асоциация по водите и член на Съвета на настоятелите на ХТМУ.

Слово от името на първокурсниците произнесе Ели Бенкова, студентка в специалност "Химичноинженерство".

Поздрави към ръководството и студентите отправиха г-жа Десислава Билева и г-н Петко Горанов.

Зам.-ректорът по учебна дейност, доц. Райна Бряскова, прочете постъпилия поздравителен адрес от Служебния министър на околната среда и водите - д-р Росица Карамфилова, възпитаник на ХТМУ.

С музикален поздрав талантливият изпълнител Кристиян Янкулов поздрави всички гости и пожела на първокурсниците много щастливи моменти през следващите 4 години от следването им.

Празникът продължи с откриването на Технологичен център Аурубис България към Факултет по металургия и материалознание към ХТМУ. Ректорът на ХТМУ връчи на д-р Милен Кадийски, ръководител сектор Изследване и развитие в компанията, сертификат за дареното оборудване.

На събитието бяха наградени и студентите на ХТМУ, наградени със специалната стипендиа на Аурубис България.

Снимки от събитието