Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Ректорите на ХТМУ с ТрУ подписаха споразумение за сътрудничество

Ректорите на ХТМУ с ТрУ подписаха споразумение за сътрудничество

Ректорът на Химикотехнологичен и металургичен университет – София проф. Сеня Терзиева-Желязкова и ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков подписаха споразумение за сътрудничество, чиято цел е да установят академични връзки и сътрудничество за обучение, научни изследвания и обмен в различни научни области, които да бъдат конкретизирани допълнително в предварително подготвени работни програми.

Университетите ще си сътрудничат с цел осъществяването на научно-изследователски проекти, научни изследвания и създаването на научно-приложни продукти по научно-изследователски програми с участието на преподаватели, докторанти и студенти от двата университета като научните резултати, които да бъдат съвместно публикувани, за да могат да бъдат използвани и от двете страни.

Двете висши училища ще организират съвместни научни мероприятия и ще обменят академични кадри и студенти с цел да се възползват взаимно от знанията и  опита си, също и ще осъществяват обмен на публикации и научни трудове по между си.

На вниманието на студентите, задочно обучение!

На вниманието на студентите, задочно обучение!

Записване за летен семестър 2020/2021 на
студентите,
задочно обучение

31 май – 19 юни 2021 г.


Плащането на семестриалната такса за летен семестър на учебната 2020/2021 година ще бъде в периода 31 май – 19 юни 2021 г.

Таксата се внася на ПОС терминал в касата в ХТМУ от титуляра на картата или по банков път в банков клон на всяка търговска банка по банковата сметка на ХТМУ:

IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01

BIC: BNBG BGSD

Банка: Българска Народна Банка

Титуляр: ХТМУ

МОЛ: проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова.

Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ТРИТЕ ИМЕНА и ЕГН на СТУДЕНТА. Като "основание за плащане" се изписва "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА".

Студентите, заплатили семестриалната такса, както и тези, които са освободени от такса, следва да се явят в съответната факултетна канцелария за записване/заверка на студентската книжка за летен семестър на учебната 2020/2021 година.

Записан е само този студент, който е заверил книжката си в съответната факултетна канцелария.

 

Национална среща за изследователска мрежа за изследването на нови лекарствени молекули

Национална среща за изследователска мрежа за изследването на нови лекарствени молекули

    

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“

Проект „DRUG-MOLECULE

 

П О К А Н А

Във връзка с НП „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“ Ви каним на Национална среща за изграждане на изследователска мрежа в областта на разработването и изследването на нови лекарствени молекули, която ще се проведе на 30 юни 2021г. в ХТМУ гр. София

Каним представители на всички изследователски групи, които работят в областта на лекарствените молекули да участват в срещата като представят доклади или постери описващи научните им разработки и постижения.

Работен език на срещата: български

Събитието ще се проведе от 10 ч. в Библиотечно- информационен център на ХТМУ гр. София. Работната програма ще бъде публикувана допълнително след събиране на всички заявки за участие.

Организационен комитет:

Председател: доц. д-р Даниела Цекова

Членове: 1. гл. ас. д-р инж. Станислава Владимирова

                2. гл. ас. д-р инж. Михаил Нейков

                3. гл. ас. д-р инж. Владислава Иванова

                4. гл. ас. д-р инж. Вероника Немска

 

Ръководител на проекта: проф.д-р инж. Емилия Найденова

Желаещите да участват трябва да подадат заявления по приложения образец в срок до 07.06.2021г. на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Готовите презентации на докладите и постерите, в pdf формат, да бъдат изпратени до 20.06.2021г., за изготвяне на електронна книжка от събитието. Изискванията за оформление ще бъдат изпратени с работната програма.

Празник на науката в ХТМУ

Празник на науката в ХТМУ

На 25 юни 2021 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет бе проведена за осемнадесети път Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. В тазгодишното издание взеха участие 138 млади учени, докторанти и студенти със 144 постера в 9 различни научни направления.

Празникът бе многокомпонентен и с откриването на научната сесия бе връчена наградата в националния конкурс "Изявен млад учен в областта на органичната химия" на името на академик Иван Юхновски, организиран от Химикотехнологичния и металургичен университет и Съюза на химиците в България. В конкура участие взеха шестима млади учени от три висше училища и Българската академия на науките. Носител на отличието е гл. ас. д-р Атанас Курутос от Института по органична химия с център по фитохимия към БАН.

Почит бе отдадена и към доц. д-р Кирил Станулов, рекор на ХТМУ 2003-2007 г., и проф. д-р инж. Иван Касабов, дългогодишен преподавател и учен в ХТМУ, които през 2021 година честват 80-ти и 90-ти рожден ден.

Празникът продължи с откриване на новите лаборатории в ХТМУ

  • Лаборатория "Парфюмерия и козметика"

  • Лаборатория "Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн"

  • Лаборатория по Индустриална безопасност

  • Лаборатория Автоматизация на производството „проф. дтн инж. Иван Божов“

  • Лаборатория „Съвременни индустриални управляващи системи“

  • Лаборатория „Автоматизация на технологични процеси“

  • Лаборатория „Киберфизически системи и изкуствен интелект“

  • Лаборатория „Приложна статистика, методи за експериментални изследвания и идентификация“

  • Лаборатория „Информационни и комуникационни технологии“

  • Лаборатория „Информационно моделиране, системи бази данни и бизнес информационни системи“

Кулминацията на деня бе тържествената церемония, на която бяха удостоени с Почетния знак на ХТМУ за дъгогодишна преподавателска дейност и принос в издигане на авторитета на университета доц. д-р инж. Тодора Рачева-Стамболиева и доц. д-р Илия Милчев, и доц. д-р Жюл Асих от Университета в Реймс Шампан-Арден, Франция, за приноси към българското висше образование и разширяване българо-френското сътрудничество в образованието и науката.

На тържествената церемония деветима колеги получиха дипломите си за придобито академично звание "доцент" и трима за "професор". Бе връчен и Плакет на името на проф. дхн Янко Димитриев за научни постижения на докторанти и млади учени в областта на материалознанието, химичните технологии и нанокомпозитните материали на гл. ас. д-р инж. Тина Ташева, от катедра "Технология на силикатите".

Празникът завърши с награждаване на отличилите се в XVIII Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. Награди от името на ХТМУ бяха връчени от зам.-ректора по Научна дейност проф. дхн инж. Мартин Божинов, а деветима участници получиха и специални награди от Студентски съвет при ХТМУ, които бяха връчени от председателя инж. Нора Ангелова.

Официални гости на събитието бяха д-р инж. Никола Рангелов - управител на Рефрен и спонсор на университета, д-р инж. Кремена Деделянова – председател на научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия, и ректори на университета от минали мандати.

 

Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/folders/1PkISRuLEa6otDGCsfEXdeWF8nUPFdLlY?usp=sharing

 

ХТМУ изпрати новите инженери от Випуск 2021

ХТМУ изпрати новите инженери от Випуск 2021

На 10 юни Химикотехнологичен и металургичен университет отбеляза 68 години от създаването си. На тържествена церемония университетската общност изпрати Випуск 2020 и Випуск 2021. Празникът бе уважен от ректори на ХТМУ от предишни мандати, представители на бизнеса и гости.

В поздравителното слово Ректорът на ХТМУ проф. Сеня Терзиева се обърна към абсолвентите като им пожела да бъдат все така ученолюбиви, старателни, амбициозни и смели, и да се реализират успешно в инженерната общност . От името на завършващите слово произнесе инж. Ева Миткова, а инж. Нора Ангелова, председател на Студентски съвет и абсолвент, поздрави своите колеги от името на студентската общност на университета. Празникът продължи с връчване на дипломите за образователна и научна степен „доктор“.

Тържеството завърши с музикален поздрав от Ректорското ръководството в изпълнение на победителката от X-factor Християна Лоизу!

На добър час колеги бакалаври, магистри и доктори!

Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/folders/18bTAMRhwV0tPB2g7bJp6WwY1o3YfqyH4?usp=sharing

Петима студенти от ХТМУ спечелиха стипендии от Аурубис България

Петима студенти от ХТМУ спечелиха стипендии от Аурубис България

Увжаеми колеги и приятели на ХТМУ,

С радост Ви съобщаваме, че въз основа на дистанционна среща, с кандидатствалите за специалната стипендия на Аурубис България за студенти на ХТМУ, бяха одобрени за получаване на стипендията следните студенти:

- Никола Куванджиев

- Мартин Горанов

- Николай Николов

- Атанас Шопов

- Иван Тилов

Поздравления, колеги!

Изнесено обучение на студенти от ХТМУ в Аурубис България

Изнесено обучение на студенти от ХТМУ в Аурубис България

На 15, 16 и 17 юни 2021 г. бе проведено изнесено обучение на студенти от 5 курс специалност „Металургия на цветните и благородните метали“ в завода на Аурубис България. В обучението участие взеха и спечелилите специалната стипендия на Аурубис за студенти на ХТМУ Иван Тилев и Мартин Горанов.

 

 

Undefined

СТУДЕНТКА ОТ ХТМУ С НАГРАДА ОТ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПРЕВОД ОТ ФРЕНСКИ ЕЗИК

СТУДЕНТКА ОТ ХТМУ С НАГРАДА ОТ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПРЕВОД ОТ ФРЕНСКИ ЕЗИК

Първокурсничката Траяна Долчинкова бе отличена в рубрика „Поезия“ в Шестия международен конкурс за превод „Трансформации 2021“, домакин, на който е Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Траяна е студентка в специалност „Химично и биохимично инженерство“ на френски език и достигна до почетно място в конкурса с превод на стихотворението „Искам слънце“ на Жамел Ларуси от френски на български език.