Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

ПОКАНА за избор на обучители по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

ПОКАНА за избор на обучители по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот"

Химикотехнологичен и металургичен университет набира:

1. Преподаватели, които да се включат с цел обучение по дейност 2.1. – Придобиване и усъвършенстване на чуждоезикови умения, в т. ч. професионална терминология (продължаващо обучение на преподаватели с продължителност 160 учебни часа).

Целта е да се повишат езиковите компетенции на преподавателския състав, което е предпоставка за постигане на възлови цели, поставени пред съвременното европейско висше образование, като: повишаване на броя на привличаните международни специалисти, отговарящи на потребностите както на образователната, така и на предприемаческата стратегии, залегнали в плана за развитие на висшето образование в България; увеличаване на броя на разработените международно ориентирани учебни планове; създаване на нови международни партньорства и мрежи, които да добавят стойност към препредаването в съответните професионални направления; увеличаване на броя на двойните дипломи, издавани съвместно с партньори.

Разпределението на участниците в групи ще бъде средно по петима обучаеми. Обученията ще се превеждат от преподавател със специфични познания в чуждоезиковото обучение и практически опит не по-малко от 7 години. Обучението ще е без откъсване от работа със заетост от 2, 3 или 4 учебни часа на ден.

Изисквания:

 • Да заемат АД асистент, гл. асистент, доцент или професор;

 •  Да бъдат от следните професионално направление: 5.9;

 • С предимство ще се ползват преподаватели на възраст до 40 години.

 

Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване – по образец (тук);

 

Всеки заинтересован за включване като обучаем, трябва да изпрати автобиография и заявление за кандидатстване (по приложен образец) с описание на наличната квалификация и опит по посочените теми на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 10.10.2022 г.

Допълнителни въпроси относно кандидатстването за посочените позиции, може да се зададат на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

  

ХТМУ с първа награда в конкурса „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022“

ХТМУ с първа награда в конкурса „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022“

Химикотехнологичният и металургичен университет се класира на първо място със 79,10 точки в конкурса на Столична община „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022“. На второ място със 73,30 т. се класира Нов български университет, а ВТУ „Тодор Каблешков“ е на трето място с 62,10 т.

Създаването на местен екоетикет е мярка, заложена в Плана за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021 – 2030 г., която е надградена в рамките на проект CITIE4CSR и в контекста на Европейската стратегия за КСО.

Мярката има за цел да насърчи използването на възобновяеми източници, енергийната ефективност, намаляването на емисиите на парникови газове и да стимулира въвеждането екологични решения при строителството, обновяването и използването на сгради.

Повече

 

Очаквайте новото издание на Европейска нощ на учените 2022 - SEARCH

Очаквайте новото издание на Европейска нощ на учените 2022 - SEARCH

След едногодишно прекъсване поредното издание на проекта Европейска нощ на учените ще се проведе на 30 септември 2022 г. Очаквайте отново презентациите, демонстрациите, лекциите и срещите със стотици учени от цялата страна. Те ще ви разкажат новости от света на техните изследователски сфери, ще коментират актуални новини от света на науката и технологиите, ще ви обяснят ролята на науката в живота, ежедневието на хората и за развитието на човечеството, ще споделят с вас защо са избрали попрището на науката за своя професия.

По време на Нощта ще можете да се включите в десетки активности, организирани от образователни институции и организации от над 25 населени места в България. Бъдете с програмата в София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Плевен, Стара Загора, Благоевград, Сливен, Габрово, Котел, в населените места на община Долна Митрополия и други. Можете да се включите в събитията на Нощта от всяка точка на света, защото партньорите ще направят излъчване в реално време през интернет.

Кодовото име на иновативния проект, в който по едно и също време участват над 300 града в Европа и по света, е SEARCH - Science + Environment + Art = Resilience.

Инициативата за популяризиране на науката и нейните достижения се финансира от Програма "Хоризонт Европа" 2021 - 2027 на Европейския съюз.

Фокус на събитията от Нощта тази година е темата за стъклото - най-универсалният материал в човешката история със съществена роля в обществото за технологичен, научен и икономически напредък, както и измененията на климата и свързаните спешни и важни избори, които човечеството трябва да направи. Акцентите са в контекста на обявената от ООН 2022 година за Международна година на стъклото и глобалните европейски програми и приоритети. Проектът за Европейска нощ на учените - SEARCH е амбициозно усилие, което цели да подпомогне популяризирането на науката, научната дейност и професията на учен сред широката аудитория, като акцентът е към подрастващите. SEARCH цели да насърчи повече млади българи да се ангажират с възможностите за кариера в областта на научните изследвания.

Тази година в Европейска нощ на учените участват 15 основни и 16 асоциирани партньори от цялата страна, които са подготвили специална програма от събития, която ще продължи няколко месеца. Активностите обхващат вълнуващи дейности в училища, конкурси, срещи с учени в изследователски институти и университети, събития на публични градски места, в музей, лаборатории и други образователни институции.

Ще ви очакваме и тази година на Европейска нощ на учените SEARCH 2022 с интересни, забавни, весели и обучителни демонстрации, опити, игри, лекции и други занимания на живо и онлайн. Лесно можете да намерите програмата с #ERN22SEARCH в дигиталното пространство.

 

Тържествено откриване на новата академична година в ХТМУ

Тържествено откриване на новата академична година в ХТМУ

На 26.09.2022 г. се проведе тържествена церемония по откриване на академичната 2022/2023 година.

Ректорът на ХТМУ проф. д-р инж. Сеня Терзиева приветства студентите, преподавателите и официалните гости, като се обърна специално към първокурсници и им пожела успех и целеустременост в следването.

Официални гости на събитието бяха г-жа Десислава Билева - зам.-кмет на Столична община по направление "Зелени система, екология и земеползване" към Столична община и член на Съвета на настоятелите на ХТМУ, г-н Петко Горанов - кмет на район "Студентски", д-р Милен Кадийски - ръководител сектор Изследване и развитие в Аурубис България, инж. Тихомир Тошев, управител на КредитЦентър и член на Съвета на настоятелите на ХТМУ, инж. Иван Иванов - председател на Българска асоциация по водите и член на Съвета на настоятелите на ХТМУ.

Слово от името на първокурсниците произнесе Ели Бенкова, студентка в специалност "Химичноинженерство".

Поздрави към ръководството и студентите отправиха г-жа Десислава Билева и г-н Петко Горанов.

Зам.-ректорът по учебна дейност, доц. Райна Бряскова, прочете постъпилия поздравителен адрес от Служебния министър на околната среда и водите - д-р Росица Карамфилова, възпитаник на ХТМУ.

С музикален поздрав талантливият изпълнител Кристиян Янкулов поздрави всички гости и пожела на първокурсниците много щастливи моменти през следващите 4 години от следването им.

Празникът продължи с откриването на Технологичен център Аурубис България към Факултет по металургия и материалознание към ХТМУ. Ректорът на ХТМУ връчи на д-р Милен Кадийски, ръководител сектор Изследване и развитие в компанията, сертификат за дареното оборудване.

На събитието бяха наградени и студентите на ХТМУ, наградени със специалната стипендиа на Аурубис България.

Снимки от събитието

ДЕКАНАТЪТ ПРИЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

ДЕКАНАТЪТ ПРИЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

Д Е К А Н А Т Ъ Т

ПРИЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА

УЧЕБНАТА 2022/2023 година

ОБЯВА

 

I. ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 4 семестъра в направлението паралелно обучение за придобиване на допълнителна квалификация по следните специализации:

 1. АНАЛИТИКА

 2. БИОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ

 3. БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ

 4. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 5. ЕНЕРГИЙНА И ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

 6. ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 7. МЕНИДЖМЪНТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 8. МИТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 9. ПАРФЮМЕРИЙНИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

 10. ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

Обучението се провежда паралелно със занятията на редовния курс. За него могат да кандидатстват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование – до две години след дипломиране.

II. ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 2 семестъра:

 1. ИНЖЕНЕРНА ПЕДАГОГИКА едногодишно задочно обучение за придобиване на професионална квалификация „УЧИТЕЛ по химия и опазване на околната среда, общотехнически и специални учебни предмети“ и „УЧИТЕЛ по общотехнически и специални учебни предмети“.

В обучението могат да се включат дипломирани студенти и студенти последна година от курса на обучение.

III. КРАТКОСРОЧНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО СИСТЕМАТА HEADWAY

        1. Първо и второ ниво - хорариум 100 учебни часа

        2. Трето и четвърто ниво - хорариум 120 учебни часа

IV. КРАТКОСРОЧНО СПЕЦИАЛИЗИРАЩО ОБУЧЕНИЕ

        1. КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ХАРТИЯ И КНИГИ

        2. РЕСТАВРАЦИЯ НА ДРЕВНА КЕРАМИКА И МЕТАЛИ

        3. ВЪВЕДЕНИЕ В CAD/CAE

 

В курсовете за краткосрочно обучение могат да участват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование, независимо от годината на завършване.

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ: от 01.09.2022 г. до 30.09.2022 г. в канцеларията на Деканата в сграда А на ХТМУ - София, етаж 2, стая 203, тел. (+02) 81 63 118

ЗАПИСВАНЕ: от 03.10.2022 г. до 07.10.2022 г.

НАЧАЛО на учебната година - 10.10.2022 г.

ХТМУ и Bosch. IO ще развиват дуално обучение

ХТМУ и Bosch. IO ще развиват дуално обучение

На 05.08.2022 г. ХТМУ бе домакин на среща между представители на Германо-Българската индустриално-търговска камара, Bosch. IO, ръководството на университета и представители на катедрите „Автоматизация на производството“ и „Инженерна химия“.

Фирма Bosch. IO заявява намерение да се развива дуална форма на обучение за специалностите „Автоматика и информационни технологии“, „Инженерна информатика“ и „Химично инженерство“ на немски език. Обсъдени са възможностите при настоящата нормативна база в сферата на висшето образование, гъвкавата организация на учебния процес за бакалавър и магистър, която да позволи на студентите да развиват практически умения и компетентности, работейки по високотехнологични проекти на Bosch. IO.

Катедрите приеха да обсъждат образователните програми със специалисти от фирмата, за да адаптират учебното съдържание към най-съвременните стандарти в сферата на информационните технологии, както и да се търсят преки пътища за въвеждане на последните технологични решения в учебния процес като теоретична и практическа подготовка.

 

 

АНКЕТА – ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ - SEARCH

АНКЕТА – ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ - SEARCH

Какво мислите за учените в навечерието на тяхната Нощ? Попълни

Малка анкета, играй за голяма Книга

(тук)

Конкурсите в Европейската нощ учените 2022 | SEARCH

Конкурсите в Европейската нощ учените 2022 | SEARCH

Жури от учени ще излъчи победителите и подгласниците във всяка от двете категории. Ще има и вот на аудиторията. Победителите ще бъдат наградени по време на ТВ студио на живо, посветено на SEARCH - Европейска нощ на учените, което ще се състои на 30 септември 2022 г. и ще се излъчва от София Тех Парк.

 

Конкурс за подкаст „Млади гласове“

Каним за участие всички ученици с креативно мислене, интерес към науката и грижа за околната среда да участват в национален конкурс за подкаст на тема климатични промени. Конкурсът е част от проект SEARCH (Наука + Околна среда + Изкуство = Устойчивост за Европейската нощ на учените)

Конкурсът е отворен за ученици в следните две възрастови групи:

- 12-14 години и

- 15-18 години, които живеят в България.

Разкажете лична история за климатичните промени във вашия град/ село/ регион, представена като аудио подкаст с продължителност 5 минути.

Очакваме вашите истории да бъдат интересни и да изразяват виждания и мнението ви за климатичните промени. Разкажете за необичайни проявления на климатичните промени, които сте наблюдавали, накарайте ни да ги усетим чрез вашите думи. Обяснете ни защо се случват тези промени, как се проявяват, с какво можете да помогнете. Възможно е да участвате в екип от двама или повече ученици.

Жури от учени ще излъчи победителите и подгласниците във всяка от двете категории. Ще има и вот на аудиторията. Победителите ще бъдат наградени по време на ТВ студио на живо, посветено на SEARCH - Европейска нощ на учените, което ще се състои на 30 септември 2022 г. и ще се излъчва от София Тех Парк.

Интересува ли те?

Разкажи ни твоята история под формата на аудио запис, качи записа в YouTube и изпрати линк към него на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като цитираш в полето subject/тема – за Конкурса „Млади гласове“ на проект SEARCH.

В мейла напиши

- твоето име и фамилия като автор на подкаста

- заглавие на подкаста, кратко описание

- контакти: мейл адрес, телефон, пощенски адрес

- твоята възраст и в кое училище учиш

За да направиш запис, ти е необходим мобилен телефон с микрофон или устройство за записване на звука. Добре е да използваш слушалки и да записваш в затворено помещение, без други шумове.

Други правила: Дръж sim картите и дигиталните устройства – далеч от микрофона; Винаги със заредени батерии и празна памет; Предварително обмисли темата и бъди подготвен.

Срок за изпращане на записите: 15 септември 2022 г.

 

Конкурс за млади хора за визуална творба „SEARCH Instagram Looking Glass“

Каним за участие всички ученици с креативно мислене, интерес към науката и грижа за околната среда да участват в национален конкурс за визуална творба, посветена на климатичните промени. Конкурсът е част от проект SEARCH (Наука + Околна среда + Изкуство = Устойчивост за Европейската нощ на учените)

В конкурса могат да участват ученици на възраст 15 до 18 години, които живеят в България.

Творбата следва да отразява предизвикателства, съществуващи в средата около вас (училище, село, град, семейство, друго) или възможности за положителни решения.

Предложението се представя под формата на кратък видео клип до 2 минути или снимка до 5 МВ с описание към нея.

Жури от учени ще излъчи победителите и подгласниците във всяка от двете категории. Ще има и вот на аудиторията. Победителите ще бъдат наградени по време на ТВ студио на живо, посветено на SEARCH - Европейска нощ на учените, което ще се състои на 30 септември 2022 година и ще се излъчва от София Тех Парк.

Интересува ли те това ?

Запиши и качи твоя творчески проект в Инстаграм, и изпрати линк към него на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като цитираш в полето subject/тема – За Конкурса „SEARCH Instagram Looking Glass“.

В мейла напиши

- твоето име и фамилия

- заглавие на проекта, кратко описание

- контакти: мейл адрес, телефон, пощенски адрес

- твоята възраст и в кое училище учиш

Срок за изпращане на проектите: 15 септември 2022 г.

#ERN22SEARCH #podcast #science #environment #art #research #competition #sofia #ERN22 #ERN #stem #steam

 

Повече информация ще намерите на: https://fresher-researchersnight.bg/competitions/?fbclid=IwAR38JquVq1Budduy6odQu67MLEGvc6XjNBjGc4GB6FH3j55xzhVbhHQ8bGg

 

Служебният министър на околната среда и водите – възпитаник на ХТМУ

Служебният министър на околната среда и водите – възпитаник на ХТМУ

С указ на президента Румен Радев бе назначено 100 правителство на Република България. Начело на Министерството на околната среда и водите е д-р инж. Росица Карамфилова. Д-р Крамфилова е експерт с дългогодишен опит в областта на управление на околната среда. Повече от 17 години работи в системата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), последователно заемайки експертни и ръководни длъжности – от младши експерт до изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

Магистър-инженер е по „Екология и опазване на околната среда“ в Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) в София. Защитава успешно докторска степен на тема „Изследване възможността за получаване на биогаз чрез анаеробно разграждане на някои нетрадиционни отпадъчни биопродукти“ в ХТМУ, с научен ръководител проф. Лилиана Зашкова. Д-р инж. Росица Карамфилова е работила и като хоноруван преподавател към Факултета по химично и системно инженерство в ХТМУ.

През 2005 г. започва трудовия си стаж в ИАОС към МОСВ и в продължение на 11 години заема различни експертни длъжности в сферата на управление и мониторинг на отпадъците, екологични индикатори, контрол на качеството при инвентаризация на парниковите газове и национален координатор (NFP) към Европейската агенция по околна среда. От 2016 г. заема ръководни позиции към звената за стратегическо планиране и международни програми и проекти в МОСВ.

Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда от април 2021 г. Член на Борда на директорите на Европейската агенция по околна среда. Притежава и опит от участие в редица национални и международни проекти в сферата на околната среда.

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1756

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image
"Идеалният кандидат"
Image

Меню